Sunday, April 14, 2024

ၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း ၼႂ်းၵႄႈႁူဝ်ပူင်း – မိူင်းပွၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်တၢင်းလူင် ၼႂ်းၵႄႈႁူဝ်ပူင်း – မိူင်းပွၼ်ၼႆႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းၼႂ်းၵႃး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇ DVB ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ -“သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ PNO တင်ႈၵဵၵ်ႉပႂ်ႉတီႈ ႁိမ်းထမ်ႈၸၢင်ႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈ  တၢင်းၵႂႃႇမႃး ႁူဝ်ပူင်း – မိူင်းပွၼ်ၼၼ်ႉ။ ၶဝ်ႁႄႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၵိုတ်းလႄႈ ၸင်ႇယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်း ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 2 ၵေႃႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်း သွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး တင်းသွင် ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပူင်းဢႄ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ် တီႈၵွၵ်းႁူဝ် ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈၶႅၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ရူတ်ႉၵႃး လွႆလႅမ် - မိူင်းပွၼ်
Photo by – ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး/ ၵႃးလူင် လုၵ်ႉလွႆလႅမ် ၶိုၼ်ႈမိူင်းပွၼ်

ဝၼ်းတီႈ 21/2/2024 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းပွၼ်ႇ တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈပူင်းဢႄလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇၶမ်း။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵဵၵ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းပွၼ်၊ တီႈထမ်ႈ ၸၢင်ႉလႄႈ ၵျွၵ်ႉတၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းပွၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးတင်းဝၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်ၵေႃႈ ငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈ တႅၵ်ႇၸဵမ်ၸဝ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇၸမ်ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမူတ်းယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းပႃႇဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းမိူင်းပွၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇၶမ်း၊ ဝၢၼ်ႈၵဵင်းၼၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇသၢင်းလွင်း (ဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇၸလွင်း/ ၵိဝ်ႇၸၢင်း) ဝၢၼ်ႈပူင်းဢႄ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽေးၽႂ်မၼ်း ဝႆႉမူတ်း ယဝ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 20/2/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်း PNLO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၢႆးသေပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈလွႆမႆႇ(မဲနယ်တောင်) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉသေ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ PNO 5 ၵေႃႉ။ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵႃႈသႃး လူႉၵွႆၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း