Sunday, April 14, 2024

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ တီႈမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ႁၢမ်းသုၼ်ႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ (ကာကွယ်ဆေး) မီးၼမ်

Must read

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသိူဝ် ပႆႇၼိမ်ယဵၼ်။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10/2/2024 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈ ႁွင်ႇၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုတ်ႇႁပ်ႉသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ်ႁပ်ႉသမ်းယႃပၼ် 100 ၵေႃႉ ၼႆ ယဝ်ႉ။

- Subscription -

ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းပႆႇသုၵ်ႉတႄႉ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီၶဝ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သမ်းယႃပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ယူႇၵႆဝၢၼ်ႈၵႆဝဵင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈၼႆႉမႃးၵေႃႈ မေႃယႃၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇႁတ်းလူင်းပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ထုၵ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ယႃႈယႃတႃႇသမ်းပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶၢတ်ႇၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ မေႃယႃၶဝ်ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ လူင်းမႃး သမ်းပၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းယႃ ဝဵင်းမူႇၸေႊ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပႂ်ႉသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ တီႈႁူင်းယႃမူႇၸေႊ

ယွၼ်ႉၽွၼ်းယွၼ်ႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼႆႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းယူႇ ဝၢၼ်ႈ ၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇ ၵႆဝဵင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမႃးၼႄမေႃယႃ ထိုင်တီႈဝဵင်း။ မၢင်တီႈ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း၊ မၢင်တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းဢမ်ႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႇမႃးႁူင်းယႃၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ယူႇတီႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုတ်ႇႁပ်ႉသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈႁူင်းယႃမူႇၸေႊၼႆႉသမ်ႉ ၼိုင်ႈဝူင်ႈလႂ် 3 ဝၼ်း – ပဵၼ်ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း၊ ဝၼ်းၽတ်းလႄႈ ဝၼ်းသုၵ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ႁပ်ႉသမ်းပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 100 ၵေႃႉ။

“မိူၼ်ႁဝ်းၼႆႉ ယူႇဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၸွၵ်ႉထိူၼ်ႇ ဢၼ်မီးတၢင်းမိူင်းဝီးပုၼ်ႉလႄႈ သင်လႆႈမႃးတီႈႁူင်းယႃၼႆႉ ဢမ်ႇငၢႆႈ။ လႆႈ ဢဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးတၢင်းႁူၺ်ႈတၢင်းလွႆသေ တုၵ်ႉၶဢေႃႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶႃႈၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးဢႃယု 2 လိူၼ် ၵူၺ်း။ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးရူတ်ႉၵႃးတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၶဝ်မႃးသမ်းယႃၶႃႈ။ ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ တီႈႁူင်းယႃၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႈ ႁပ်ႉ သမ်းပၼ်ယူႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးလၢႆလွင်ႈလႄႈ ဢမ်ႇသမ်းပၼ်ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ လႆႈမႃးတီႈမူႇၸေႊ မိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၢင်ၸိူဝ်း ပေႃးမီး ဢႃယု 4-5 လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇလႆႈသမ်း ယႃႁႄႉၵင်ႈၵေႃႈမီးဢေႃႈ”- ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈမိူင်းဝီး လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ (ကာကွယ်ဆေး) ၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဢႃယု 2 လိူၼ်ထိုင် ပီၶိုင်ႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် မီးသုၼ်ႇသမ်းလႆႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ 2 လိူၼ်လႂ် 1 ပွၵ်ႈ။ ယွၼ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လၢႆလွင်းသေ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၵႆဝဵင်း ႁၢမ်းသုၼ်ႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မီးၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း