Sunday, April 14, 2024

ပၢင်သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ မွၵ်ႇပၢင်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 150 ဝတ်ႉ

Must read

ပၢင်လုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၽတ်ႉတၼ်ႇတ သေႃးၽိတ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပေႃးတေဢွၵ်ႇမႃး ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီ ငၢမ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ 75 % ယဝ်ႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မွၵ်ႇပၢင်းဝႆႉသင်ၶၸဝ်ႈ မွၵ်ႈ 150 ဝတ်ႉ – ၸဝ်ႈၶူး ဝီရိယ လၢတ်ႈ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 29/2/2024 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ပွႆးလုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၽတ်ႉတၼ်ႇတ သေႃးၽိတ တီႈပႃႇ ၸႃႉ/ သၢင်းၶႅင်း ဝၢၼ်ႈၸိင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၽတ်ႉတၼ်ႇတ ၽေႃးၽိတ
Photo by – Hurng Hseng/ ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၽတ်ႉတၼ်ႇတ ၽေႃးၽိတ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၶူးဝီရိယ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၸိင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ဢွင်ႈတီႈတႃႇသၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇ လူင် ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႂ် 75% တႄႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ တေလႆႈဝႃႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ၵျၢမ်းၵျၢမ်းမၼ်းတႄႉ ၶႂ်ႈဝႃႈယဝ်ႉၵမ်ႈၼမ် ယဝ်ႉ။ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈၽိတ်းပၢင်းဝႆႉတႄႉ မီးမွၵ်ႈ 150 ဝတ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၵႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် Dr. ၺႃႇၼေႃးၽႃႇသ (ဢၵ်ႉၵမႁႃႇသတ်ႉထမ်ႇ မၸေႃးတိထၸ) ဝတ်ႉၵၢင်ၼမ်ႉလၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ ၸိင်းသေ ၶိုင်ပွင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၼမ်ႉလၼ်ႈ
Photo by – Hurng Hseng/ ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်လုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

 သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈမွၵ်ႇပၢင်းဝႆႉ တႃႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၽတ်ႉတၼ်ႇတ သေႃးၽိတၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – ၼမ်ႉလၼ်ႈ၊ သီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ၊ မူႇၸေႊ၊ မိူင်းၵိုင်၊ လၢႆးၶႃႈ၊ ပၢင်လူင်၊ လွႆလႅမ်၊ တူၼ်ႈတီး၊ ၵုၼ်ႁဵင်၊ ၵဵင်း တုင်၊ တႃႈၵုင်ႈလႄႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“တႃႇသင်ၶၸဝ်ႈတႄႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈယူႇ ၼႂ်းၵျွင်းယဝ်ႉ တႃႇပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတႄႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉပၼ် ၸ လွပ်ႈၸွမ်းႁိမ်းၵျွင်းႁဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉယူႇ  ၵၢၼ်လဵင်ႉလူတႄႉ တေႁဵတ်းၵၢတ်ႇၼိပ်ႇပၢၼ်ႇ တေမီးၸဝ်ႈတႃႇၼ ၶဝ် မႃးလဵင်ႉလူ ၵႂႃႇ”- ၸဝ်ႈၶူးဝီရိယ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၸိင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈ ပၢင်ပႃႇၸႃႉ တႃႇသၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၼႆႉ တေပဵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၸိင်း မီးဝႆႉၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တေယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 8 လၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၼမ်ႉလၼ်ႈ
Photo by – Hurng Hseng/ ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်လုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

ၶပ်ႉမၢႆ ပၢင်သၢင်းၵျူဝ်ႇသမ်ႉ  ဝၼ်းတီႈ 27/2/2024 လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ (3) ၶမ်ႈ တေပူင်လူင်းၸၢမ်ႇၵျွင်းၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ၊ ဝၼ်းတီႈ 28 သမ်ႉ တေၵႂႆဢူႇ တင်းဝၼ်းလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 29 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တေၵႂႆဢူႇ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း တေလုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇ လူႇ တၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၽတ်ႉတၼ်ႇတ သေႃးၽိတၼႆႉ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၸိင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၽွင်းဢႃယု 86 ပီ ဝႃႇသႃ 66 ဝႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6:30 မူင်း။

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ပွၵ်ႉမွၵ်ႇသႅင်သႂ် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈလႆႈ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတီႈဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင်သေ ယၢမ်ႈလႆႈၸွႆႈၵွၼ်းဝတ်ႉ တီႈဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ။

ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၼမ်ႉလၼ်ႈ
Photo by – Hurng Hseng/ ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်လုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈလႆႈတူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းပၵ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ ၸိင်း။ ယင်းႁပ်ႉပဵၼ် ဢေႃးဝႃႇတ ၸရိယ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၸိင်း တေႃႇပေႃးသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း