Friday, December 8, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝူဝ်းၵႂၢႆး

ဝူဝ်းၵႂၢႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တၢႆၼမ်

ၽွင်းသိုၵ်းသိူဝ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်း ထူပ်းၽေး၊ ၸိူဝ်းပဵၼ် ဝူဝ်းၵႂၢႆး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းမီးၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵေႃႈၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 50 တူဝ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/8/2023 ၼႆႉ ဝူဝ်းဢွၼ်ႇသွင်တူဝ် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇတီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈ ပၼ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်...

ဝူဝ်းၵႂၢႆးမိူင်းတႆး တေႃႉသူင်ႇၶၢႆၾင်ႇထႆး ၵူႈဝၼ်း

 ဝူဝ်းၵႂၢႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း - ပွတ်းႁွင်ႇ   ႁေႃႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶၢႆၸူးတၢင်းမိူင်းထႆးၵူႈဝၼ်း၊  ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ မႆႈၸႂ်   ၵူဝ်ဝူဝ်းၵႂၢႆးမိူင်းတႆးမူၺ်ႉႁၢႆ ဢမ်ႇၵိုတ်းသင် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၢႆးသွၼ်းၼမ်ႉ လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး ဝူဝ်းၵႂၢႆး   ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း - ပွတ်းႁွင်ႇ သူင်ႇၶၢႆၸူးတၢင်းမိူင်းထႆး ပဵၼ်ၵၢၼ်ၼႃႇ ။...

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝူဝ်းၵႂၢႆးၵေႃႈလၵ်ႉ

 ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉမင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ် ဢၼ်ၶၢႆၵိၼ်လႆႈၼၼ်ႉလၵ်ႉၵူႈဢၼ်၊ လၵ်ႉပႃးၵႂၢႆးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမင်း ၸိူဝ်းမႃးမီးတီႈ 11 လၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼၼ်ႉယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၊ တေပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ၊ သမ်ႉပၢႆၺႃးၶဵၼ်ၽူႈလၵ်ႉ ၵူၼ်းၸူၼ် ႁိမ်ၸိင်းယိုတ်းဢဝ်ၵူႈဢၼ် ဝူဝ်းၵႂၢႆးၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉၵိုတ်း လၵ်ႉမူတ်း   ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။  “ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လဵင်ႉၵႂၢႆးၼၼ်ႉ ပွႆႇၵႂၢႆးမၼ်းၵႂႃႇႁႃၵိၼ်ၼႂ်းပၢင်ႇ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၽဵဝ်ႈပူတ်းပၼ် မၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်/ ၾင်လိၼ်

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်/ ၾင်လိၼ် ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ တုၵ်း ယွၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းသေၽဵဝ်ႈပူတ်းပႅတ်ႈပၼ်သေၵမ်း  ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/10/2021 ၵႂၢႆး ပႃႈၼၢင်းလႅင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလွၼ် ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈ ၵၢင်ဝႆႉ ႁိမ်းတၢင်းၽႄ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ယွပ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img