Wednesday, June 19, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၽဵဝ်ႈပူတ်းပၼ် မၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်/ ၾင်လိၼ်

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်/ ၾင်လိၼ် ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ တုၵ်း ယွၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းသေၽဵဝ်ႈပူတ်းပႅတ်ႈပၼ်သေၵမ်း  ဝႃႈၼႆ။

ဝူဝ်းၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတၢႆ
ဝူဝ်းၵႂၢႆးၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတၢႆတီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/10/2021 ၵႂၢႆး ပႃႈၼၢင်းလႅင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလွၼ် ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈ ၵၢင်ဝႆႉ ႁိမ်းတၢင်းၽႄ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ယွပ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈပၢင်ႇၵေႇတု – ႁၢမ်းငၢႆး ၾၢႆႇဢွၵ်ႇတၢင်းလူင် ယၢၼ်ၵႆတၢင်း မွၵ်ႈ 10 ဝႃး။ ၵႂၢႆးတၢႆ 1 တူဝ်။ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 20 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ဝူဝ်းလုင်းသေႃး – ပႃႈယဵၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ယွပ်ႇ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁိမ်းဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉထႅင်ႈ တၢႆထႅင်ႈ 4 တူဝ် ။

- Subscription -

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ပၢင်ႇၵေႇတု လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ဝၼ်းတီႈ 18 ၼၼ်ႉ ၵႂၢႆးမႄႈမၢၼ်းတူဝ်ၼိုင်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇသေ တူၵ်း လုၵ်ႈ ၵႂၢႆးထိုၵ်းဢွၼ်ႇ 2 တူဝ်။ တၢႆတင်းမႄႈတင်းလုၵ်ႈ။  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 ၼၼ်ႉ ဝူဝ်းလုင်း သေႃး – ပႃႈယဵၼ်ႇ ၶဝ်ဢေႃႈ ၽႃႇၺႃးတီႈၼၼ်ႉ။ တၢႆတင်း 4 တူဝ်ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။ မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ် ၸုမ်းလႂ်   ဢမ်ႇ ႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ယဵပ်ႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၵႂႃႇႁႃၽၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတႃႇတင်းၵူၼ်းတင်းသတ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးၽဵဝ်ႈပူတ်းပႅတ်ႈပၼ် မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ တၢင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။  

“ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ မႆႈၸႂ်တႄႉၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်မၢၵ်ႇၼႆႉတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ် မႃးယွမ်းႁပ်ႉ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႈပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းလၢႆလၢႆၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လႄႈ မၢၵ်ႇၼႆႉႁူႉတိုၼ်းတေမီးထႅင်ႈယူႇ ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈမႆႈၸႂ်။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်  ပေႃးတေဢမ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ သႂ်ႇၵူၼ်း မိူင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶဝ်ၸဝ်ႈ မႃးပူတ်းပႅတ်ႈပၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ၵၢင်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။  ၶႅၼ်းတေႃႈ  ယႃႇပေၾင်မၢၵ်ႇ ၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉပၼ်ႁဝ်းၶႃႈသေၵမ်း။   ”- ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ပၢင်ႇၵေႇတု တုၵ်းယွၼ်းထိုင်ၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပၢင်ႇၵေႇတု ၵမ်ႈၼမ်သမ်ႉ လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ သူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ ဝူဝ်းၵႂၢႆးတႃႇ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။    ၵွပ်ႈၼႆ ဝူဝ်းၵႂၢႆးယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသေတၢႆၵေႃႈပဵၼ်ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14/9/2021 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး။ ပၢင်တိုၵ်းၽႄႈလၢမ်းမႃး တၢင်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု – ႁၢမ်းငၢႆး ။  ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်၊ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ်မူတ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း