Monday, July 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ ၵၢၼ်တႃႇႁႅင်းၵၢၼ် 12 သႅၼ်း လႄႈႁၢမ်ႈဝႆႉ 28 သႅၼ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး တေတေႃႇဝတ်းဝႂ်ပၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ထႅင်ႈ 2 ပီ ၼႂ်းမိူင်းထႆး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေသိုပ်ႇတေႃႇပၼ်ဝတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်ထႅင်ႈ 2 ပီ ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 08/07/2019 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေ ႁၼ်လီလွင်ႈဝႃႈ တေတေႃႇပၼ်ဝတ်းဝႂ် ဢၼ်ၶဝ်ႈၸွမ်းပိူင် MOU ပၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ၊ မိူင်းၵမ်ႊပူႊၶျႃႊလႄႈလၢဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ယႃယုဝတ်းတေမူတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30/09/2019 တင်း 1/11/2019 လႄႈ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်လၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ။ ဝၼ်းတီႈ 18/10/2018 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်၊ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း၊ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈႁူမ်ႈ ၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆးတႃႇ 54 တီႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵုမ်းၵမ်ႁူင်းပလိၵ်ႈၿၢင်ႊၽလီႊ၊ ၿၢင်ႊၵႅဝ်ႊ၊ ၿၢင်ႊသဝ်ထူင်ႊ၊ ၿၢင်ႊၿေႃႊ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈသမုတ်ႊပရႃႊၵၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈထႆး  ပွတ်းၵၢင်...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး တေၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 16/10/2018 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thairath ဝၢႆးလင်ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၽွင်းလူင်ဝႃႈ- ယိၼ်းမႆႈၸႂ်ၼိူဝ်လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၽႄႈတိူၼ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵွပ်ႈ ၼၼ်လႄႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ထုၵ်ႇလီႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ် ႁႂ်ႈဝႆးတီႈသုတ်း ။ လႆႈသင်ႇၵၢၼ်ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇသိုၵ်း၊ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ၊...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢွၵ်ႇမၢႆမီႈ တေၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆသတ်းလဵင်ႉ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး တေႁဵတ်းမၢႆမီႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆသတ်းလဵင်ႉ။ တေႁႂ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းလဵင်ႉမႃ လဵင်ႉမႅဝ်းၵိုၵ်းႁိူၼ်းမႃးပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆတီႈလုမ်း။ သင်ဝႃႈဢမ်ႇမႃးပၼ်သၢႆမၢႆၸိုင် ၸၢင်ႈၺႃးမႂ်ငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 10/10/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Dailynews ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းသၼ်ႊသိူၼ်ႊ ၵႅဝ်ႊၵမ်ႊၼိူတ်ႊ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ လုမ်းၽွင်းလူင်မိူင်းထႆးဝႃႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း လွင်ႈဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ယိုၼ်ႈလဝ်ႈမႃးႁႂ်ႈမီးၵၢၼ်ၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ သတ်းလဵင်ႉၼႂ်းႁိူၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇမႃ၊ မႅဝ်းတႃႇႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်သတ်းသေဢမ်ႇၵႃး တႃႇလူတ်းယွမ်းသတ်း ၵၢင်လၢႆဢၼ်တေ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းႁဵင်ပၢႆၸွမ်းႁႃ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ႁၢႆၼႂ်းထမ်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး လၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းႁဵင်ပၢႆ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၸွႆႈၵၼ် ၸွမ်းႁႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ႁၢႆၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းထမ်ႈလူင်ၼၢင်းၼွၼ်း ဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 28/06/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်၊ ၾၢႆႇသိုၵ်း၊ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ ဢိၵ်ႇၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းမိူၼ်  ၼင်ႇမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈလႄႈ မိူင်းဢမေႊရီႊၵႃႊၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်ၶိူင်ႈမႆႉ ၶိူင်ႈမိုဝ်း ဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈသေမႃးႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၸွမ်းႁႃလုၵ်ႈဢွၼ် 12 ၵေႃႉလႄႈ ၶူးသွၼ် 1ၵေႃႉႁူမ်ႈၵၼ် 13...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ႁဵင်ပၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းဝတ်းဝႂ်ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၽႂ်မိူင်းမၼ်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈၵူၺ်း ၵူၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းမီး 1,200 ၵေႃႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်တေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း တၢင်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းယၢင်း ၽိူၵ်ႇ- မႄႈသွတ်ႇ(မျႃႉဝတီႇ)။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/06/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၵႂႃႇတၢင်း မျႃႉဝတီႇၼၼ်ႉ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ ၵၢၼ်တႃႇႁႅင်းၵၢၼ် 12 သႅၼ်း လႄႈႁၢမ်ႈဝႆႉ 28 သႅၼ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမႂ်ႇ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတေၸၢင်ႈ ႁဵတ်းလႆႈလႄႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ႁၢမ်ႈဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/06/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး TNA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်း ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၼႃႈၵၢၼ်မႂ်ႇတွၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်တေပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဵတ်းမီး 12 သႅၼ်းလႄႈ ဢၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉမီး 28 သႅၼ်း။ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ပၼ်ဢၼုၺၢတ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဵတ်း 12 သႅၼ်းၼၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img