Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ (တွၼ်ႈၵၼ် 2)

ၶၢဝ်းတၢင်း RCSS/SSA ၵိုတ်းတိုၵ်း ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလေႃႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁိမ်း 300 ပွၵ်ႈ

တင်ႈတႄႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း တေႃႇ ထိုင်ပၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉ ၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်းလႄႈ  သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်း 300 ပွၵ်ႈဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/10/2020 ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁဵတ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA...

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ ၵၼ် (7)

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ 27. သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈဢၼ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၽိုၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇႁူမ်ႇငမ်းထိုင်လႆႈၼႆၸိုင် ယူႇတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼင်ႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း ယႃႇပေႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းလႄႈ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တင်း မူႇပိူင်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ဢၼ်ၼႆႉသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် ဢဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇလႆႈယူႇ။ 28.လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၽိုၼ်ၼႆႉ တေဢဝ်ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈတႅမ်ႈသေ တေလႆႈပိၼ်ႇတင်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်ႉ။ ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈလႄႈ ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉ လွင်ႈၶဝ်ႈပိူင်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တြႃးမိူၼ်ၵၼ်သေတႃႉ သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈတွပ်ႇထဵင်ၵၼ်မႃး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼိူဝ်ႉႁႃၶေႃႈၵႂၢမ်းၼႆၸိုင် တေမၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ်ႉႁႃၶေႃႈၵႂၢမ်း ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်တႅမ်ႈတၢင်း...

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ

ၵၼ် (6) ၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢၼ်တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်တေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်။ 24. (ၵ) တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ် ၽိတ်းပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈ (ဢုပတေႇ) ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းတီႉၺွပ်း ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေၵေႃႉသေၵူၼ်း (ဢမ်ႇၼၼ်) မုၵ်ႉၸုမ်းလႂ်သေမုၵ်ႉသေၸုမ်း ယွၼ်ႉလူၺ်ႈၶဝ်ႈပႃးႁဵတ်းသၢင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်း လွင်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ဢၼ်ၼႆႉလႄႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ (ၶ)တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် တႃႇတေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇတေထွၼ်ပႅတ်ႈ ဢၼ်လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ...

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ ၵၼ် (5)

လွင်ႈႁပ်ႉႁွင်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း                                               ...

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ ၵၼ် (4)

“ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်း ပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းလႄႈ ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်ၾၢႆႇသိုၵ်း” 11. ယူႇတီႈၸိူဝ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၽိုၼ်ၼႆႉ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် တေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈတမ်းပိူင် ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်ၾၢႆႇသိုၵ်းလႄႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း (ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း) ဢၼ်ၾၢႆႇၼိုင်ႈလႄႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ တေလႆႈပိၼ်ႇပႆႇၵၼ်သေ ၼပ်ႉထိုဝ်ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် ဝၢႆးလင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမၵ်းတမ်းပႃးဝႆႉၼႂ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၽိုၼ်ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ႁူမ်ႈ တႃႇလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း...

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ (တွၼ်ႈၵၼ် 2)

ယိူင်းမၢႆလႄႈ ၶေႃႈဢဵၼ်းဢၢၼ်း 2) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၶေႃႈၸိူဝ်း တီႈတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် ယိူင်းမၢႆလႄႈ ၶေႃႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းယူႇယဝ်ႉ။ (ၵ) ဝၢႆးသေၸိူဝ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၽိုၼ်ၼႆႉ ယွမ်းႁပ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းလွင်ႈ ၵိုတ်းယိုတ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ယိုဝ်းတေႃႇၵၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်မၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်းလႄႈ တြႃးၽဵင်ႇပဵင်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ပိူင်ယူင်ႉၶၢပ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်သွင်ၾၢႆႇ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉသေတႄႇ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း။ (ၶ) လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img