Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းရတ်ႉသျႃး

IOC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းရတ်ႉသျႃး ႁွင်ႉၽဵင်း – ပူၵ်းတုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၶွမ်ႇမတီႇ ဢူဝ်ႊလႅမ်ႊပိၵ်ႊလုမ်ႈၾႃႉ IOC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႇၵူၼ်းၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းရတ်ႉသျႃး ပူၵ်း တုင်းၸိုင်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ႁွင်ႉၽဵင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႂ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇဢူဝ်ႊလႅမ်ႊပိၵ်ႊ ဢၼ်တေၸတ်း တီႈမိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26 ၵျူႊလၢႆႊထိုင် 11 ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ပီ 2024 ဝႃႈၼႆ။ IOC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ -  ၵူၼ်းလဵၼ်ႈႁႅင်းမိူင်းရတ်ႉသျႃး ၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img