Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းပွၵ်ႉ

ၾႆးမႆႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၽႃႈႁူမ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းပွၵ်ႉ တီႈသိုၵ်းဝႃႉယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်

ၾႆးမႆႈ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၽႃႈႁူမ်ႈၶူဝ်းၼွၼ်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပွၵ်ႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း တင်းၼမ်လၢႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၾႆးမႆႈတီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပွၵ်ႉ ၼႃႈလိၼ် သိုၵ်းဝႃႉ UWSA တူင်ႉၼိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၊ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ ၊ မီးၶေႃႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ဝႃႈပဵၼ်...

ဝႃႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းပွၵ်ႉ  ႁႅင်းၵၢၼ် ၶမ်ဝႆႉ ယၢပ်ႇၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပွၵ်ႉလႄႈ ပၢင်သၢင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢမ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း တေသိုပ်ႇယူႇၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ တေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 9/3/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းပွၵ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း (ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဝႃႉ UWSA ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ဝႆႉၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008) ၼၼ်ႉ...

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းပွၵ်ႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 164 ၵေႃႉ

ဝဵင်းမိူင်းပွၵ်ႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ UWSA မၢႆ 2 (ဢၼ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 တႅမ်ႈဝႆႉ)  ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႂ်ႇထႅင်ႈ  100 ပၢႆ လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ မီး 300 ပၢႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 17/1/2021 ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ...

ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် UWSA ဝႃႉ ၵုမ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 2 ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၵုမ်းၵမ် တီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႉၽွၼ်းၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 16/12/2020 ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႇ ၽူႈယိင်း ၸၢဝ်းၶႄႇ သႅၼ်းဢႃယု...

Latest news

- Advertisement -spot_img