Wednesday, June 19, 2024

ၾႆးမႆႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၽႃႈႁူမ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းပွၵ်ႉ တီႈသိုၵ်းဝႃႉယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်

Must read

ၾႆးမႆႈ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၽႃႈႁူမ်ႈၶူဝ်းၼွၼ်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပွၵ်ႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း တင်းၼမ်လၢႆ။

ၾႆးမႆႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း မိူင်းပွၵ်ႉ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဢွင်ႈတီႈၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း တီႈမိူင်းပွၵ်ႉ

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၾႆးမႆႈတီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပွၵ်ႉ ၼႃႈလိၼ် သိုၵ်းဝႃႉ UWSA တူင်ႉၼိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၊ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ ၊ မီးၶေႃႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ဝႃႈပဵၼ် ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႉ ယူႇႁိမ်းၸမ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈမိူင်းပွၵ်ႉၼႆႉ ၾႆးၾႃႉၵႆႉမွတ်ႇၼႃႈ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ တီႈတိုၵ်းထႅဝ်ၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈသမ်ႉၼူဝ်းၸၢၵ်ႈၾႆး ၽိူဝ်ႇဝႃႈၾႆးၾႃႉမႃးၼႆၵေႃႈ ဢဝ်ၾႆးသျွတ်ႉၵၼ်သေ မႆႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၾႆးသျွတ်ႉၼႆႉ သမ်ႉ မႃးသျွတ်ႉတီႈလၢၼ်ႉၶၢႆၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းၼႆႉ ၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလုၵ်ႉမႆႈလီၶႃႈယဝ်ႉ။ ၽႃႈႁူမ်ႈၶူဝ်းၼွၼ်းတႄႉ ၼႂ်းလၢၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်သေဢိတ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၾႆးမႆႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း မိူင်းပွၵ်ႉ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဢွင်ႈတီႈၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း တီႈမိူင်းပွၵ်ႉ

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇဝႆႉ တီႈႁွင်ႈထႅဝ်ၸၼ်ႉတႂ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပွၵ်ႉ ၸဝ်ႈၶွင်ပဵၼ်ၶႄႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸႅတ်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၼၼ်ႉဝႆႉယူႇ လွင်ႈလူႉသုမ်းမီးၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ပႆႇႁူႉလႆႈႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

ၾႆးၼႆႉမႆႈ တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 3 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း။ မီးရူတ်ႉ ၶႄႇၾႆး မႃးႁူတ်းၸွႆႈ 4 လမ်း။ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းပွၵ်ႉလၢတ်ႈ။

ဢိူင်ႇမိူင်းပွၵ်ႉ၊ မိူင်းၽႅၼ်လႄႈ ႁူဝ်တဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ယူႇဝႆႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းဝႃႉယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၵုမ်ၵမ်ပႃး။

ၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 တႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးသေတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ၊ ပၢင်ဝၢႆ၊ ၼႃးၽၢၼ်း၊ မိူင်းမႂ်ႇ၊ ပၢင်သၢင်း(ပၢင်ၶမ်း) တင်း မၢၵ်ႇမၢင် 6 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း