Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ

ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႇ ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ယွမ်းႁပ်ႉၽွၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ

ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း တီႈဢၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ဢမ်ႇဢွင်ႇပေႉ တီႈဢၼ်ပႃႇတီႇတၢင်ႇဢၼ် ဢွင်ႇပေႉဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ဢမ်ႇပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဝႅပ်ႇၾွမ်ႊပိူင် 19 ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တႄႉ ပႃတီႇၼူၵ်ႉယုင်း၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ တင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်...

ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP လႆႈၶႅပ်းမႄးၼမ်သုတ်းလႅပ်ႈတေလႆႈတီႈၼင်ႈမူတ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇ တင်းဝဵင်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 2020 ၼႆႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပႃႇ တီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇဝႆႉတင်း 3 တီႈၼင်ႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸႄႈမိူင်းမၢႆ 1 တင်း မၢႆ 2...

ႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ သၢင်ႇသီႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ် -SNLD လၢတ်ႈ

ၶၢဝ်ႇၽႄႈလၢမ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢၼ်ဝႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7/11/2020 မီးၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ပဵၼ်လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ႁူမ်ႈၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/10/2020 ၊ သင်ဝႃႈဢွင်ႇပေႉၸိုင်တေၸႅၵ်ႇမႅင်ႈတီႈၼင်ႈၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လၢမ်းၽႄႈၼိူဝ် ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ။ တီႈလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၼၼ်ႉမီး ဢူးတၢၼ်းထေး ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇလႄႈ...

ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈႁဵင် လဵပ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ပႃးတင်းရူတ်ႉၵႃးလႄႈႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈႁဵင် ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။ ဝၼ်းတီႈ 5/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈပႃးတင်း ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆ  လုၵ်ႉဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပၼ်ႇလဵပ်ႈလူင်းၵႂႃႇတၢင်း ဝဵင်းဢေးသႃႇယႃႇ ၊ ၵႂႃႇထိုင်ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ပၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းသဵၼ်ႈတၢင်း လင်ဝဵင်း(အနောက်မြို့ပတ်လမ်း)၊ ၼႃႈ ဝဵင်း (အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း) သေ ပၼ်ႇၵႂႃႇတၢင်းသဵၼ်ႈတၢင်းၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်း...

ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၶၢၼ်းႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွႆႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလဵပ်ႈဝဵင်း

ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ ၸွႆႈႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸွႆႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလဵပ်ႈဝဵင်း ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းတႃႇဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2020 တင်ႈတႄႇၵၢင်ၼႂ်ယၢမ်း 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (USDP) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ႁႂ်ႈႁူဝ်ၼႃႈၵၢင်ႉၵႄႇ ဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ပႃႇတီႇ တႃႇဢွင်ႇပေႉ၊ ဢၼ်မႃး မီး ယၢင်းလမ်...

သဵင်ၸိူဝ်းၶဝ် ၼႂ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ လႄႈ ၼူၵ်ႉယုင်း

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 8 ဝၼ်း တေမႃးၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (ႁိုဝ်) ဢမဵဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၵရေႇၸီႇဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ – NLD  ဢၼ်ပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႆႉ ဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉတေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 156 တီႈ/ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း 156 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပႃးၸိုဝ်ႈၸၢႆး/ၼၢင်း...

ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၸွင်ႇပႃႇတီႇ NLD တေသိုပ်ႇပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈႁိုဝ်?

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇၸွမ်းၵၼ်ဝႃႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၸွင်ႇတေပဵၼ်မႃးလႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်းႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းဢၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယူႇဝႆႉဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဝၢႆးသေ 2020 မႃး ၸွင်ႇၶဝ်တေသိုပ်ႇပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈယူႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပျီႇထွင်ႇၸူႉလုတ်ႉတေႃႇၼၼ်ႉ ပျီႇတူႉလုတ်ႉတေႃႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ မီးယူႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img