Tuesday, May 21, 2024

ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၸွင်ႇပႃႇတီႇ NLD တေသိုပ်ႇပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈႁိုဝ်?

Must read

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇၸွမ်းၵၼ်ဝႃႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၸွင်ႇတေပဵၼ်မႃးလႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်းႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းဢၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယူႇဝႆႉဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဝၢႆးသေ 2020 မႃး ၸွင်ႇၶဝ်တေသိုပ်ႇပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈယူႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။

သၽႃးႁူမ်ႈတုမ်

ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပျီႇထွင်ႇၸူႉလုတ်ႉတေႃႇၼၼ်ႉ ပျီႇတူႉလုတ်ႉတေႃႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ မီးယူႇ 440 တီႈၼင်ႈ၊ ၵမ်းၼႆႉ တႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢမျဵဝ်းတႃႇလုတ်ႉတေႃႇၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးယူႇ 224 တီႈၼင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တေမီးယူႇ 664 တီႈၼင်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉတေပႃးတပ်ႉသိုၵ်း 166 တီႈၼင်ႈၼႆ ႁူႉၵၼ်ယူႇ။

- Subscription -

ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈသင်၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လူႉႁၢႆတၢႆၵႂႃႇ သမ်ႉပႆႇလႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်သေယဝ်ႉ တႅၼ်းၽွင်းဢၼ်မီးယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တေမီးယူႇ 654 ၵေႃႉတဵမ်တဵမ်။

ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ယူႇတီႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ NLD ၼႆႉသမ်ႉ ၶဝ်မီးဝႆႉၵူၼ်း 380 တဵမ်တဵမ်၊ ၼႂ်း 380 ၼၼ်ႉ မၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်ပႃးဝႆႉတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ တႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း။ ၵမ်းၼႆႉ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်လိူၵ်ႈမႃးၶႃႈလႃႇ လုၵ်ႉတီႈၸႄႈဝဵင်း 330 ဝဵင်းၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈမႃး ၼိုင်ႈဝဵင်းလႂ်ၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆၵေႃႈ တေမီးယူႇ 330 ။ ၵမ်းၼႆႉ တႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းသမ်ႉ ၼိုင်ႈၸႄႈမိူင်းလႂ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၼိုင်ႈၸႄႈဝဵင်းလႂ်ၼႆႉ တေလႆႈလိူၵ်ႈမႃး 12 ၵေႃႉ၊ သွင်ဢၼ်ၼႆႉမႃးႁူမ်ႈၵၼ် ၸင်ႇတေႁွင်ႉဝႃႈ တႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ၼႂ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ယူႇၾၢႆႇပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢွင်ႇပေႉဝႆႉမီး 380 ၵေႃႉ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇပဵၼ်မႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။

လၢတ်ႈတီႈငၢႆႈမၼ်းတႄႉ တီႈၼႂ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈလႂ်မီးၵူၼ်း 333 ၵေႃႉ ၸင်ႇတေပဵၼ်လႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ပွင်ႇဝႃႈပေႉၶိုင်ႈပႃႈယႂ်ႇ။ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇမီး 333 ၵေႃႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈၼႆ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈတွင်းဝႆႉၸိူင်ႉၼႆတႄႉ မၼ်းတေငၢႆႈသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်း 380 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶဝ်သမ်ႉလႆႈတီႈလႂ်ၵူၺ်းၵူၺ်းၶႃႈလႃႇ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉ လႆႈတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈထုင်ႉပဵင်းၼၼ်ႉၵူၺ်းႁႃႉၼႆ သမ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်။

ပေႃးႁဝ်းၶႃႈတေမႃးတူၺ်းသဵၼ်ႈမၼ်းတႅတ်ႈတေႃးၼႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼိုင်ႈဝဵင်းလႂ်ၼိုင်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇတီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈပျီႇၼႄႇ ၶွင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸႄႈမိူင်းၼႆႉ မီးယူႇၵူၼ်း 57 ၵေႃႉ။ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း 7 မိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇပႃးမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD လႆႈၵႂႃႇ 57 ၵေႃႉ၊ 57 ဝဵင်းၼႆႉတိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ် NLD တေလႆႈႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၸႄႈဝဵင်းတင်း 7 ဢၼ်မႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉႁဝ်းၵူၺ်းမီးယူႇ 123 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်း 123 ၵေႃႉ NLD ၼူၵ်ႉယုင်းလႆႈၵႂႃႇ 57 ၵေႃႉၼႆ ပိူဝ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းတေၵိုတ်း 45 ၵေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ 45 ဝဵင်းၵူၺ်းယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉ တီႈဢၼ်တႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမျဵဝ်းတႃႇလုတ်ႉတေႃႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတင်း 7 ၸႄႈမိူင်း မႃးႁူမ်ႈၵၼ်တေလႆႈ 84 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်း 84 ၵေႃႉၼၼ်ႉ NLD ဢဝ်ၵႂႃႇ 51 ၵေႃႉ၊ USDP သမ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇ 13 ၵေႃႉ ပေႃးမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆ ပေႃးယူႇတီႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလႄႈသင်၊ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈသင် သွင်ဢၼ်မႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆ ဢဝ်ၵႂႃႇၼႆႉယင်းမီးၶိုင်ႈပႃႈယႂ်ႇ ၶွင်ၸႄႈမိူင်းႁဝ်း။ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ ၵူၼ်းၸႄႈမိူင်းၼႆႉ သမ်ႉၶိုၼ်းပၼ်ႁႅင်းတေႃႇပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၶိုင်ႈယင်းဢမ်ႇမီး တေလႆႈပွင်ႇၸႂ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း

ပေႃးတေမႃးတူၺ်းႁူဝ်ၼပ်ႉမၼ်းၼႆ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ၼႆႉဢဝ်ၵႂႃႇ 57 ၵေႃႉ၊ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ သၢင်ႇသီႈသမ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇ 21 ၵေႃႉ၊ ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ်တေမီး 78 ၵေႃႉ၊ ၼႆႉပဵၼ်တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း။

ပေႃးတေမႃးတူၺ်းတီႈ တႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းသမ်ႉ ပႃႇတီႇ NLD ဢဝ်ၵႂႃႇ 51 ၵေႃႉ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈသမ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇ 13 ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႈမီး 64 ၵေႃႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ယူႇတီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတင်းသဵင်ႈ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉၵူၺ်းတေၵိုတ်းတီႈၼင်ႈတႃႇ 65 တီႈ။ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း။

ၸင်ႇဝႃႈၼႂ်း 380 ဢၼ်ပႃႇတီႇ NLD ၶဝ်လႆႈဝႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸႄႈမိူင်းတင်းသဵင်ႈ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉ 108 ၵေႃႉၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇလႆႈလႄႈ ၸင်ႇတေပဵၼ်မႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ ပေႃးၵူၺ်းၸူးဢဝ်ၼႃႈတီႈ ၸိူဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းၵၢင်ၼၼ်ႉ ပၼ်ႁႅင်းတီႈၶဝ်ၼႆ ၶဝ်ၵူၺ်းတေလႆႈ 272 ၵေႃႉၵူၺ်း။

272 ၼၼ်ႉ တႃႇတေပဵၼ်မႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးတဵမ် 333 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵိုတ်းယူႇထႅင်ႈ 61 ၵေႃႉ။ ၼႆႉမၼ်းၼႄဢီႈသင်ၶႃႈလႃႇ ပွင်ႇဝႃႈ ပေႃးဝႃႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸႄႈမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း NLD ၊ ဢမ်ႇႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းၼူၵ်ႉယုင်းၼႆ ၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တူၺ်းသၢႆမၢႆမၼ်းသေ ႁူႉၸႅင်ႈလႅင်းၵၼ်ယူႇ။

ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ ထႅင်ႈၵမ်းတေမႃး သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၸႄႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တိုၼ်းဝႃႈတေ ပၼ်ႁႅင်းတေႃႇ ပႃႇတီႇပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းၵူၺ်း၊ တႆးၵေႃႈပၼ်ပႃႇတီႇတႆး၊ ၶၢင်ၵေႃႈပၼ်ပႃႇတီႇၶၢင်၊ ယၢင်း ၶျၢင်း မွၼ်း ရၶႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပၼ်ပႃႇတီႇၽႂ်မၼ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၸူး ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပၼ်ပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း ႁိုဝ် သၢင်ႇသီႈၼႆတႄႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၼူၵ်ႉယုင်းတေၶိုၼ်းပဵၼ်မႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈမၼ်း ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ၶႂ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆၸိုင် တေလႆႈဢဝ်ႁႅင်းတီႈပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢွင်ႇပေႉၼၼ်ႉ၊ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉတေလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းတင်းပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢွင်ႇပေႉၼၼ်ႉ ထတ်းသၢင်လႆႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

ႁဵတ်းသင်လႄႈဝႃႈၼၼ်ၶႃႈလႃႇ ယူႇတီႈတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းၵၢင်ၼႆၵေႃႈ ပႃႇတီႇဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၸိူင်ႉပႃႇတီႇ ဢၼ်ဢူးသူၺ်ႇမၢၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်လႄႈသင်၊ ပႃႇတီႇဢၼ် ဢူးၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇၵျီး ဢွၼ်ႁူဝ်လႄႈသင် ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပႃႇတီႇဢၼ် တေႃႇတႅတ်ႉတႅတ်ႉၶၢႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ်လႄႈ ပႃႇတီႇဢၼ် (တေးဝိတ်ႉၸမိတ်ႉ) ဢွၼ်ႁူဝ် သီႇပႃႇတီႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးၸိုဝ်ႈမီးသဵင်ၵူႈဢၼ်၊ သမ်ႉပဵၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇမႂ်ႇၼႆလႄႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ တေၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၸွမ်းသေ ဢမ်ႇၼမ်ၵေႃႈဢေႇ တိုၼ်းဝႃႈတေပၼ်ႁႅင်းပႃႇတီႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇလႄႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႆႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁူႉၵႃႈတေဝၢင်ႈၵႂႃႇ ၽိတ်ႇၵႂႃႇဢိတ်းဢွတ်းယဝ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းၵၢင်ၵေႃႈ ဝၢင်ႈၵႂႃႇၽိတ်ႇၵႂႃႇဢိတ်းဢွတ်း၊ တီႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သမ်ႉဝႃႈဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းၶိုၼ်းတီႈပႃႇတီႇၶဝ်ၼႆၸိုင် တႃႇတေပဵၼ်မႃးလႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၼႄႉၼွၼ်းယဝ်ႉ။ တိုၼ်းဝႃႈ တေလႆႈဢဝ်ႁႅင်းတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၸႄႈမိူင်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈၼႄႉၼွၼ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇတေပဵၼ်မႃးလႆႈၸိူင်ႉၼၼ်သမ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းသမ်ႉ မႃႇၶႅင်ႁႅင်းၵိုမ်းဝႆႉၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈမႃးထတ်းတူၺ်း ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

တီႈၼၼ်ႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးၼပ်ႉၸွမ်းႁူဝ်ၼပ်ႉမၼ်းတႅတ်ႈတေႃးၼႆၸိုင် မိူၼ်ၸိူင်ႉတီႈမိူင်းၶၢင် မီးယူႇ 18 ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇပိုၼ်ႉတီႈ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၺ်းလႆႈ 3 တီႈၼင်ႈ။ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်မီးယူႇ 7 တီႈၼင်ႈ 7 ဝဵင်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇ NLD ဢဝ်ၵႂႃႇ 6 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ဢဝ်ၵႂႃႇ 1 တီႈၼင်ႈသေ ပႃႇတီႇပိုၼ်ႉတီႈတိုၼ်းဢမ်ႇပေႉသေတီႈ။

ယူႇတီႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၼႆၵေႃႈ မိူၼ်ၼၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ NLD ဢဝ်ၵႂႃႇ 6 တီႈၼင်ႈ၊ သၢင်ႇသီႈ ဢဝ်ၵႂႃႇ 1 တီႈၼင်ႈၼႆ ပိုၼ်ႉတီႈတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈသေတီႈၼင်ႈ။ မိူင်းၶျၢင်း တေမီးယူႇ 9 ၸႄႈဝဵင်း မီးယူႇ 9 တီႈၼင်ႈ၊ ယူႇတီႈပိုၼ်ႉတီႈၵူၺ်းလႆႈ 2 တီႈၼင်ႈ။ မိူင်းမွၼ်း ပဵၼ် NLD ဢဝ်ၵႂႃႇလုမ်းလုမ်း ဢဝ်ၵိၼ်ၶၢတ်ႇၵႂႃႇသေယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈသေတီႈ။

ၸွမ်းၼင်ႇသၢႆမၢႆမိူဝ်ႈ 2015 ပူၼ်ႉမႃး ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵူၺ်းမီး မိူင်းရၶႅင်ႇ မီးယူႇ 17 တီႈၼင်ႈၼၼ်ႉ NLD တေႃႉတႄႉလႆႈ 4 တီႈၼင်ႈသေ သၢင်ႇသီႈလႆႈ 1 တီႈၼင်ႈ။ ယူႇတီႈပႃႇတီႇပိုၼ်ႉတီႈဢွင်ႇပေႉ 12 တီႈၼင်ႈ၊ ၼႆႉပဵၼ်ထီႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ။

Photo by – SHAN/ လုမ်းသၽႃးမိူင်းတႆး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးတေမႃးတူၺ်းမိူင်းတႆးၼႆၵေႃႈ မီးယူႇ 50 တီႈၼင်ႈ၊ ပဵၼ်ႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ NLD ဢဝ်ၵႂႃႇ 12 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ဢဝ်ၵႂႃႇ 15 တီႈၼင်ႈ၊ ယူႇတီႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူၺ်းတေႃႉတႄႉလႆႈ 22 တီႈၼင်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၽူႈသုၼ်ႇလဵဝ် 1 ၵေႃႉ။

ပေႃးမႃးတူၺ်းသၢႆမၢႆၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ တီႈပျီႇတူႉလုတ်ႉတေႃႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ယူႇၾၢႆႇ NLD ဢဝ်ၵႂႃႇ 57 တီႈၼင်ႈ၊ ယူႇတီႈ USDP သၢင်ႇသီႈဢဝ်ၵႂႃႇ 21 တီႈၼင်ႈ၊ ဢဝ်သွင်ဢၼ်မႃးႁူမ်ႈၵၼ်မီးယူႇ 78 တီႈၼင်ႈ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်းသဵင်ႈ မႃးႁူမ်ႈၵၼ် သမ်ႉၵူၺ်းမီး 40 တီႈၼင်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းယူႇၶႃႈ။

ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်မီးယူႇၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းၼႆႉ ၽိူဝ်ႇတေပၼ်ႁႅင်းတီႈပႃႇတီႇပိုၼ်ႉတီႈ သမ်ႉၵူၺ်းပၼ်ႁႅင်းတီႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၵူၺ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ထၢင်ႇၸႅင်ႈယဝ်ႉ။ ၼႆႉပဵၼ်တွၼ်ႈပျီႇတူႉလုတ်ႉတေႃႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း။

ပေႃးမႃးတူၺ်းတီႈ ပျီႇၼႄႇလုတ်ႉတေႃႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ တႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်းၼႆၵေႃႈ တီႈမိူင်းၶၢင် ဢၼ်လႆႈယူႇ 12 တီႈၼင်ႈၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇလႆႈသေတီႈ။ တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ပႃႇတီႇပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇလႆႈသေတီႈ။ တီႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပႃႇတီႇပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇလႆႈသေတီႈ။ တီႈမိူင်းၶျၢင်း တေႃႉတႄႉလႆႈ 2 တီႈ။ တီႈမိူင်းမွၼ်းလႆႈ 1 တီႈ။ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉၶဝ်ၼႆႉ ၵူၺ်းတေမီး ပႃႇတီႇရၶႅင်ႇ ၼႂ်း 12 တီႈၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇ ANP ပႃႇတီႇရၶႅင်ႇၼႆႉ လႆႈယူႇ 9 တီႈၼင်ႈ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးသမ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ဢဝ်ၵႂႃႇ 3 တီႈ၊ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းဢဝ်ၵႂႃႇ 3 တီႈၼင်ႈ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ပႃႇတီႇ ပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ၵူၺ်းၵိုတ်းဝႆႉတႃႇ 6 တီႈၼင်ႈၵူၺ်း။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပေႃးတူၺ်းတီႈ ဢမျဵဝ်းတႃးလုတ်ႉတေႃႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ တႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆၵေႃႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ၽဵဝ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇ 51 တီႈၼင်ႈ၊ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢဝ်ၵႂႃႇ 13 တီႈၼင်ႈ၊ ပေႃးတေမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႈမီးယူႇ 66 တီႈၼင်ႈ ပဵၼ်ၶိုင်ႈပႃႈယႂ်ႇတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပေႃးႁဝ်းတေမႃးထတ်းသၢင်ၸွမ်း ၼႃႈၵၢၼ်တႃမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၵွမ်ႉပိူဝ်ႈၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ မီးပႃႇတီႇၼမ်လၢႆၼႆလႄႈ ႁဝ်းၸင်ႇၵၢၼ်ႉသုမ်းဢိူဝ်ႈ၊ ႁဝ်းၸင်ႇဢမ်ႇဢွင်ႇပေႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢိင်ၼိူဝ်ၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်းၶိူဝ်း ၽႃႇသႃႇ သႃႇၼႃႇႁဝ်းသေ လၢတ်ႈၵၼ်တႄႉမႅၼ်ႈယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉမၼ်း ၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇတီႈ ၼိူဝ်ၼႃႈလိၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်တႄႉတႄႉၼႆ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇထတ်းထွင်ၸွမ်း သၢႆမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉမၼ်းတႅတ်ႈတေႃးလီငၢမ်းၼႆ ၶေႃႈထတ်းသၢင်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈမႃးပိူင်ႈႁွႆႈၶႃႈ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ပႃႇတီႇၸိူဝ်းဢၼ်တေဢွင်ႇပေႉမႃး ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈသင်၊ ဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလႄႈသင် ဢွင်ႇပေႉသေယဝ်ႉ ၵူၺ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃႇတီႇပိုၼ်ႉတီႈဢွင်ႇပေႉ၊ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်းသႂ်ႇပၼ် ပႃႇတီႇပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်းၵူၺ်းဢိူဝ်ႈ ပေႃးဝႃႈမီးၸႂ်ၸိူင်ႉၼၼ် ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်တင်း 7 ၸႄႈမိူင်းၼႆၸိုင် ဢမ်ႇဢုပ်ႇၸွမ်း ဢမ်ႇႁွင်ႉႁႃၸွမ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၽႂ်လႂ်ၵေႃႈတိုၼ်းတေဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၼႄႉၼွၼ်းယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉတေလႆႈၸႅၵ်ႇႁၼ် ဢၼ်လႂ်တေပဵၼ်ပႃႇတီႇ ဢၼ်တေဢွၼ်ဢဝ်ႁဝ်းၶိုပ်ႈၼႃႈၵႂႃႇလႆႈမိူဝ်းၼႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ဢၼ်လႂ်သမ်ႉၵူၺ်းတေပဵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇယွင်ႇမဝ်းၸွမ်းဢႃႇၼႃႇ သုၼ်ႇတူဝ်ၽႂ်မၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ သွင်ဢၼ်တႄႉတေလႆႈထတ်းသၢင်လီငၢမ်း။

ၼႂ်းပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းသမ်ႉတေမီး ပႃႇတီႇဢၼ်ၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၾိင်ႈပိူင်ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၾၢႆႇၼိုင်ႈ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သမ်ႉတေမီးပိူဝ်ႈတႃႇတူၺ်းပွတ်းသေယဝ်ႉ ဝူၼ်ႉပိူဝ်ႈတႃႇတီႈၼင်ႈ တင်ႇၼင်ႈ တႃၶုၼ်တၼ်းႁဵင်းသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ သမ်ႉတေမီးယူႇၽွင်ႈၼႆလႄႈ ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ ဝၼ်းတႃမိူဝ်းၼႃႈ ၵွၼ်ႇပႆႇၽႅဝ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်လႄႈသင်၊ ၽူႈႁူႉယႂ်ႇႁၼ်ၼမ်ႁဝ်းၶႃႈလႄႈသင်၊ ဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉၸႂ်ဝႆႉၶေႃး ပၵ်းၸႂ်ပၵ်းၶေႃးသေ လဵပ်ႈႁဵၼ်းသဵၼ်ႈ သၢႆမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉမၼ်း ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ၊ 2017 ၊ 2018 ပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လီငၢမ်းသေ ၸင်ႇတေဝူၼ်ႉပိူဝ်ႈတႃႇပၼ်ႁႅင်းပၼ်သဵင်ၼႆတႄႉ မၼ်းတေတိူဝ်းသၢင်ႇထုၵ်ႇလီငၢမ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄ တၢင်ႇလၢတ်ႈပၼ်သေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈ။ မႂ်ႇသုင်ၵၼ်သေၵမ်းၶႃႈ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း 25/06/2020

 

 

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း