Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်

ပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 မိူဝ်ႈၼႆႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁူမ်ႈပူပိုၼ်ႉပိူင်မိူင်းၾႅတ်ႊၻရႄႊ

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ လၢႆၾၢႆႇ လၢႆပႃႈ တူဝ်တႅၼ်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ႁွတ်ႈ ႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း တမ်းပိူင်တၢင်း ၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၾႅတ်ႊၻရႄႊ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ 21/08/2020 ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPC) ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 5 ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ...

ၶၢဝ်းတၢင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း မီးၽႅၼ်တေႁူပ်ႉၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၽႅဝ်ဝႆႉ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆႉ မီးၽႅၼ်ႁူပ်ႉလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မီးၽႅၼ်ႁူပ်ႉပႃး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႇတီႇ NLD တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPC) ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 5 ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်...

SSPP တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ဝႃႉ 6 ၸုမ်း တေဢမ်ႇၵႂႃႇ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တင်း ၸိူဝ်းပဵၼ် လုၵ်ႈၸုမ်း FPNCC ဢၼ်ဝႃႉ UWSA ဢွၼ် ႁူဝ်တင်းမူတ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေ တႅပ်းတတ်း ဝႃႈ တေဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႂ်းဝူင်ႈတေမႃးၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၵွၼ်ႇပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ၵမ်း 3 ၼေႇပျီႇတေႃႇ RCSS/SSA ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉသင်?

(ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 3 RCSS/SSA) ၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင်ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 လိူၼ် ၵွၼ်ႇၼႃႈပႆႇၸတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပွၵ်ႈၵမ်း 4) ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႃႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS မီးယိူင်းဢၢၼ်း/လွၵ်းၸုၵ်း တေၸတ်း ND...

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် UPDJC, JICM ဢိၵ်ႇ လွင်ႈတေၸတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3

ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပွၵ်ႈၵမ်း 4) ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ ၸွမ်းၼင်ႇပၢင်ၵုမ် JICM ပွၵ်ႈၵမ်း 7 တႅပ်းတတ်းဝႆႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူၼမ်းၼႂ်း 3 RCSS/SSA...

Latest news

- Advertisement -spot_img