Sunday, April 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႈယူႇၵေႃႈ ၸဝ်ႈသူၼ်တႅင်- ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵႃႈလႆႈႁႃလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းသူၼ်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ - ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵုၼ်လူင်၊ လၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ)၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼမ်ႉ ၶမ်း၊ မူႇၸေႊ။...

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တုၵ်းယွၼ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ သိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဝႃႈ ယႃႇဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းယိူဝ်ႇသိုၵ်း

ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပဵၼ်ႁူဝ်ႉ ႁဵတ်းယိူဝ်ႇသိုၵ်း တိုၵ်းတေႃးၵၼ် လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး 50 ၸုမ်းပၢႆ ႁူမ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသွင်ၾၢႆႇၵိုတ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးသေ ၵႅတ်ႇၵင်ႈသၢႆၸႂ် ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၵမ်းဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ၼႆႉမႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅတ်းသိုၵ်း တေႃႇၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လႃႈသဵဝ်ႈ သီႇပေႃႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img