Sunday, March 26, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ပီမႂ်ႇၶႄႇ

ဝၼ်းပီမႂ်ႇၸၢဝ်းၶႄႇ

ပီမႂ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇၶဝ်ၼႆႉ ပဵၵ်ႉဝႃႈမႃးမႅၼ်ႈၼႂ်းလိူၼ်သၢမ်တႆးလူင်ႁဝ်းသေၵေႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶႄႇၶဝ် တႄႉ ပဵၼ်လိူၼ် ဢၢႆႈ (လိူၼ်ၸဵင်) မႂ်ႇဝၼ်း 1 ၵွႆး။ လၢႆးၼပ်ႉဢၢၼ်ႇပီလိူၼ်ဝၼ်းယၢမ်းၶႄႇၶဝ်ၵေႃႈ ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၼိူဝ် မႄႈပီ 10 ႁွပ်ႈ၊ လုၵ်ႈပီ 12 ႁွပ်ႈ၊ ယဝ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ပဵၼ် 60 ပၼ်ႇႁွပ်ႈ(လိဝ်ႉသိုဝ်ႉၸျေၸိုဝ်ႇ - ၼႆ) သေ...

 ဝၼ်းႁပ်ႉပီမႂ်ႇၶႄႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈမူႇၸေႊ 3 လင်

ၶိုၼ်းႁပ်ႉပီမႂ်ႇၶႄႇၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ  3 လင်  ၊ လင်ၶႃးႁိူၼ်းပွင်ႇ၊ ၵူၼ်းတႄႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။       ဝၼ်းတီႈ 31/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ  ၽွင်းပီႈၼွင်ႉၶႄႇ သူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ ႁပ်ႉပီမႂ်ႇၶႄႇၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်းလင်ၼိုင်ႈ၊ ပွၵ်ႉၼိူဝ် လင်ၼိုင်ႈလႄႈ ပွၵ်ႉပၢႆးၸၢၵ်ႈ (စက်မှုရပ်ကွက်) လင်ၼိုင်ႈ...

ၽွင်းၶႄႇၸုတ်ႇမူၵ်ႇတႅၵ်ႇၽွင်းပီမႂ်ႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပၢင်ႇၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ

မၢၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇလင်ၶႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ  လင်ၶႃးႁိူၼ်းလူႉၵွႆ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉဢမ်ႇမီး  မၢၵ်ႇၵွင်ႈၼၼ်ႉပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းမႃးၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ၽွင်းပီႈၼွင်ႉၶႄႇ ၸုတ်ႇမူၵ်ႇတႅၵ်ႇ ႁပ်ႉပီမႂ်ႇၶႄႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ် လုၵ်ႉတၢင်းလႂ်ယိုဝ်းမႃးဢမ်ႇႁူႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်းမႃးသႂ်ႇလင်ၶႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်း မူႇၸေႊ လင်  လင်ၶႃးႁိူၼ်းလူႉၵွႆ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img