Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်

မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:05 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၽူဝ်မေး လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပွႆႇသႂ်ႇၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၵၢင်ဝၼ်း 12...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ပၢႆႈၽေးထိုင် ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် 5,100 ပၢႆ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၵေႃႇမတီႇ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈထုင်ႉလွႆ ႁူဝ်သိူဝ် ယၢမ်းလဵဝ် မီးဝႆႉ 5,100 ပၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 6/12/2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၵႃးၵူၼ်းမိူင်းလမ်းၼိုင်ႈ တီႈထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ လူႉသုမ်းၵႂႃႇ ၶၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈ 450 သႅၼ်ပျႃး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 12:15 မူင်း မၢၵ်ႇလူင် 2 လုၵ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈသိုင်ႇဝႆႉၵႃး ၼၢႆးယႃႊၵွႆႇ မၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ...

ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

 ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ တေ ႁူမ်ႈၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃ  ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်းဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/5/2021 ယူႇတီႈၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ႁဵတ်းလိၵ်ႈဢွၵ်ႇ  ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်းတင်းသဵင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း သင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်...

ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႃႇၵႄႈပၼ်ႁႃသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်   ၼႂ်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ သင်ၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႇမတီႇ တၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ထိုင် 5 မူင်း သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း  ႁူမ်ႈၵၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img