Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တင်ႈလၢၼ်ႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တင်ႈလၢၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – လႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 တီႈ

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ယဵၼ်လူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလႄႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/1/2024 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈလၢၼ်ႇၵဵတ်ႉတီႈယွင်ႁူၺ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ပိဝ်ႇၸေႃးထီး လုၵ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်ႈလၢၼ်ႇပႂ်ႉၵဵတ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း ၽြႃးသူၺ်ႇဢိၼ်းတဵင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၵႂႃႇမႃး။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ PNO ၶဝ်သင်ၶဝ် ပႂ်ႉၵဵပ်းယူႇၸွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ဢမ်ႇၵဵပ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈၵေႃႉႁဵတ်းၼႆ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တူၵ်းပၢၼ်ပိဝ်ႇၸေႃးထီးၶဝ်မႃးၵဵပ်းၼႆႉ ၽႂ်ႁိုၵ်ႉသႂ်ႇၵေႃႈ ၺႃးၵူႈၵမ်းယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း ယွၼ်းၵိၼ်ၸွမ်းတၢင်း တႃႈလိူဝ်ႇ – ၵဵင်းလၢပ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း ယွၼ်းၵိၼ် ၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ - ဝဵင်းၵဵင်းလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႃးယၢဝ်း (ပျီႇတူႉၸိတ်ႉလႃးႁူႇ) သေ တင်ႈၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း...

သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီးမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 22/3/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ပႂ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး (ဢၼ်လုၵ်ႉဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းမႃး) လႄႈ တီႈၼႃႈၸၼ်ႉၸွမ်ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတႃႊ 6 လၵ်း ၼၼ်ႉသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ။ ၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈတၢင်းလူဝ်ႇၶဝ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးတႄႉတႄႉၼႆတႄႉ ၶဝ်ႁႂ်ႈႁေႃႈၵႂႃႇတၢင်းလတ်း ၸႂ်ႉၵႂႃႇတၢင်းသၢႆလဵပ်ႈဝဵင်းသေ ၵႂႃႇၶဝ်ႈဝဵင်းတီႈပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇၵျီး(ႁိမ်းပၢင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ်)ပုၼ်ႉၶႃႈၼေႈ ။ ပေႃးဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈၼႅၼ်ႇတႄႉတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈတူၼ်ႈတီးယဝ်ႉၶႃႈမိူဝ်ႈၼႆႉ။” - ဝႃႈၼႆ။ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းတီႈပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇၵျီးၵေႃႈ မီးပလိၵ်ႈလႄႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img