Tuesday, June 18, 2024

UWSA ၶၢၼ်းႁွင်ႉသၢဝ်ဢွၼ်ႇၾိုၵ်းသွၼ် တႃႇၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း ပွႆး 30 ပီ

Must read

တင်ႈတႄႇႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊမႃး တေႃႇထိုင် ၶၢဝ်းတၢင်း 9 လိူၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းဝႃႉ ၸီႉသင်ႇလူင်း ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ UWSA ၵုမ်းၵမ် တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈၶၢၼ်းႁွင်ႉဢဝ် သၢဝ်ဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု – 15-20 ပီ ၾိုၵ်းသွၼ် တႃႇၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း ပွႆး 30 ပီ။

- Subscription -

ငဝ်ႈငုၼ်းဝႃႉ UWSA ပၢင်သၢင်း ၸိသင်ႇလူင်း ၵူႈၸႄႈတွၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်း ႁႂ်ႈၶၢၼ်းႁွင်ႉ သၢဝ်ဢွၼ်ႇ ၾိုၵ်းသွၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၾိုၵ်းသွၼ် တၢင်းၵႃႈတၢင်းဝႅၼ်၊ ၾိုၵ်းသွၼ်ပၼ် တႃႇႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ ၽွင်းပွႆး ဝႃႉ UWSA ၽိုၼ်ႉဝၢႆႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ပႃႇတီႇၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႈသေ ၵိုတ်းသိုၵ်းတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ ၵေႃႇတင်ႈၼႃႈလိၼ် ၵုမ်းၵမ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်။

“ဢၼ်ၾိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ ၼႆႉ တင်းမူတ်း မီးယူႇ 17 ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉ တႄႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 23/7/2018 ယဝ်ႉ တေလႆႈၾိုၵ်း တေႃႇထိုင် ပေႃးႁဵတ်းပွႆး ဝႃႈၼႆဢေႃႈ” – ၼႆၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ 171 လၢတ်ႈ။

ဢၼ်ၾိုၵ်းသွၼ် ယူႇ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း တပ်ႉၸုမ်းလူင် 468 မိူင်းပွၵ်ႉ ၼၼ်ႉ ၶၢၼ်းႁွင်ႉဢဝ် သၢဝ်ႇဢွၼ်ႇ ၼိုင်ႈဝဵင်းလႂ် တီႈဢေႇသုတ်း 50 ၵေႃႉ၊ ပေႃးဝဵင်းယႂ်ႇၵေႃႈၼမ်လိူဝ် ။ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၽွင်းငမ်းဝႃႉ တႂ်ႈ တပ်ႉၸုမ်းလူင် 468 ၵုမ်းၵမ် မီး 5 ဝဵင်း – မိူၼ်ႇၼင်ႇ မိူင်းပွၵ်ႉ၊ မိူင်းၽႅၼ်၊ ႁူဝ်တဝ်း၊ ၼမ်ႉၽၢႆႇ တင်း မိူင်းငႅၼ်း – ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လုင်းဢၢႆႈၵပ်း ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈႁူဝ်တဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ႁဵတ်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈလၢႆး မၼ်း။ တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇႁူပ်ႉလႃးလႃး။ တေမီးလိူၼ်ယဝ်ႉၶႃႈၼႆႉ။ ၸိူဝ်းႁူႉ ဢွၼ် တၢင်း တႄႉ လၵ်ႉပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၼႆႉ တႄႇၵိုတ်းသိုၵ်း တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈပီ 1989 လိူၼ်ဢေႊ ပရိူဝ်ႊ 17 ဝၼ်း ။ ယၼ်ႇပၵ်းငဝ်ႈငုၼ်းတီႈ ဝဵင်းပၢင်သၢင်း ႁွင်ႉ ပၢင်ႇၶမ်း။ ဢိင်ဢဝ် ပိူင်ငဝ်ႈ ပိုင်းမိူင်း 2008 ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုတ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉ ၼၼ်ႉ မႅင်ႇပၼ် ဝႃႉ ၵေႃႇတင်ႈၼႃႈလိၼ် ၽွင်းငမ်းထုင်ႉတိူင်း 6 ၸႄႈဝဵင်း။ ႁူဝ်ပၢင်ႇ၊ ပၢင်ဝၢႆ ၊ ၼႃးၽၢၼ်း၊ မိူင်းမႂ်ႇ၊ ပၢင်သၢင်း တင်း မၢၵ်ႇမၢင် (ပိူင်ၸႄႈဝဵင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ)။ ဢၼ်ဝႃႉ UWSA ၽွင်းငမ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ် တႄႉ မီး 4 ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ၊ ပၢင်ဝၢႆ ၊ ၼႃးၽၢၼ်း၊ မိူင်းမႂ်ႇ၊ ပၢင်သၢင်း ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း