Wednesday, July 17, 2024

EU တေၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မိူင်းမၢၼ်ႈတင်း ပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ် တႃႇငိုၼ်း 15 လၢၼ်ႉယူႊရူပ်ႊ

Must read

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ ယူႊရူပ်ႊ EU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉဝႃႈ တေၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇ မိူင်း မၢၼ်ႈၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇငိုၼ်း 15 လၢၼ်ႉယူႊရူပ်ႊ – ဝႃႈၼႆ။

ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် 15 လၢၼ်ႉယူႊရူပ်ႊၼႆႉ တေပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေး ၽၢတ်ႇယၢၼ် ႁိူၼ်းယေး ၊ တႃႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ တႃႇလွင်ႈယူႇသဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ပႃး ၼင်ႇႁိုဝ် တေၵၢင်းယၢၼ် ၽေးၶဵၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ – ဝႃႈၼႆ ။

- Subscription -

ၼႂ်းလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼႆႉ တေပႃးတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်း ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၵႂႃႇ ၼႂ်းမိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ့်သျ်။ ဝၢႆးလင် ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၼႆႉ လွင်ႈဢဝ်ၵူၼ်းၶိူဝ်း ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ဝႆႉပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆသေ တိုၵ်းတေႃးၵေႃႈ ၼမ် ၶိုၼ်ႈမႃး – ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ပီ 2021 မႃး ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းလူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ်မီး 18.6 လၢၼ်ႉ။ ၼႂ်းႁၢင်ပီ 2023 ၼႆႉသမ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈ ပၢႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ် တီႈယူႇႁိူၼ်းယေး မီး 3 လၢၼ်ႉပၢႆ – ဝႃႈၼႆ ။

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ ယူႊရူပ်ႊ EU ၼႆႉ တႄႇပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 1994 ။ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်း ၼင်ႇၵၼ် တူၺ်းထိုင် ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉ ၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉ ငိုၼ်းယူႊရူဝ်ႊ 19 လၢၼ်ႉပၢႆ ၊ တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်းသမ်ႉ တေသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းယူႊရူပ်ႊထႅင်ႈ 2 လၢၼ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး တေႃႇထိုင်ပီ 2024 ၼႆႉ EU ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တႃႇ 36 လၢၼ်ႉ ယူႊရူပ်ႊယဝ်ႉ – သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း