Sunday, July 14, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ၺႃးတီႉၺွပ်း တီႈမိူင်းထႆး

Must read

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ၽိတ်းမၢႆမီႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝူင်ႈလဵဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ႁိမ်းမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းထႆး တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ် 120 ဝၼ်းၼႆသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်း ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင် ယူႇသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 05-12/06/2024 ၼႆႉမႃး လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၵႂႃႇ 26,000 ပၢႆ – ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇဢွၼ်ႁူဝ် ၸီႉသင်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ် 1,774 တီႈ ။ ၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ 20,111 ၵေႃႉ ၊ ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယိူဝ်း 3,971 ၵေႃႉ ၊ မိူင်းလၢဝ်း 1,659 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၺႃးတီႉၺွပ်း 190 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်း ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်သေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၺႃးတီႉၺွပ်းမီးၼမ်။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်း ၵၢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ မီး 6 လၢၼ်ႉပၢႆ – သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း