Saturday, June 22, 2024

ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 2 ၵေႃႉ

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးပီႈ ၼွင်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 09/06/2024 ထူပ်းႁၼ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈတေႃႉသူင်ႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးသေ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၼၼ်ႉ မႃးသူင်ႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးသင် ယွၼ်ႉမၼ်းၸၢႆး သူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်လႄႈ လူႉတၢႆၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းႁူင်း ႁဵၼ်းၶႄႇ မၢၼ်ႈဢၢႆႇၼိူဝ် ပွၵ်ႉ 5 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးပီႈၼွင်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပႆတၢင်းၽိတ်းမႃးၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ တီႈယေႇၵၼ်ႇတွင်ႇ ပွၵ်ႉ 5 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း