Saturday, June 22, 2024

မိူင်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁႃငိုၼ်းလႆႈဢႄႇသုတ်း ၼႂ်း  ASEAN

Must read

ၸုမ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်လုမ်ႈၾႃႉ IMF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ -ၼႂ်း ASEAN ၼႆႉ မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းလၢဝ်းလႄႈ မိူင်းတီႇမေႃးဝၼ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၵႃႈႁႅင်းဢႄႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးၼပ်ႉတူၺ်း ၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2024 ၼႆႉၵူၺ်း တေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊသဵင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈ ပေႃးၽတ်ႉၽဵင်ႇၸိုင် ငိုၼ်းၶဝ်ႈၶဝ် ၼိုင်ႈ ၵေႃႉ မီး 1,250 တေႃႊလႃႊ (တူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 26 သႅၼ်ပျႃးၵူၺ်း ၽတ်ႉၽဵင်ႇ ၼိုင်ႈလိူၼ် မွၵ်ႈ 6 သႅၼ်ပျႃး ပၢႆၵူၺ်း)။

- Subscription -

ပေႃးတူၺ်း မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇသမ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈ ၽတ်ႉ ၽဵင်ႇၼိုင်ႈၵေႃႉ မီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ 88,000 တေႃႊလႃႊ (တူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈ- 1,800 သႅၼ်ပျႃး၊ ၼိုင်ႈလိူၼ် ငိုၼ်းၶဝ်ႈၶဝ် တေမီးယူႇ 450 သႅၼ်ပျႃး)။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ သိင်ႇၵပူႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်မၢၵ်ႈမီး လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းၵုၼ်ဢေႊသျႃႊ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၾၢႆႇလင်သိင်ႇၵပူဝ်ႇ တေမီးမိူင်းပရူႊၼၢႆႊ၊ မိူင်းမလေးသျႃႊ ၸိူၼႆႉ။ တီႈမိူင်းထႆး ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ် တင်းမိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉ IMF ၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ ႁႃငိုၼ်းၶဝ်ႈလႆႈ 7,810 တေႃႊလႃႊ (မႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 164 သႅၼ်ပျႃး။ ၼိုင်ႈလိူၼ် တေမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ 40 သႅၼ်ပျႃး) ။

ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ၊ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်၊ ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၼိမ် ဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၼ်လႄႈ ပႆႇဝႃႈၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉတေႃႇၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းၶိုၼ်ႈမႃးမွၵ်ႈ 1 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊၵူၺ်း ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။  

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းသေ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းမီး 5 သႅၼ်ပၢႆ။

တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၼႆႉၵႂႃႇ သင်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉ တေပႆႇၸၢင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၽွၼ်းယွၼ်ႈဢၼ်လႆႈထူပ်းဝႆႉၼႆႉသေ ၼႂ်းပီ 2025 မႃးၵေႃႈ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇ ၵၢၼ်ႁဵတ်း ဢွၵ်ႇၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉတေထိူင်း – ဢႄႇယွမ်းလူင်းယူႇ။ တေပႆႇၸၢင်ႈ ထိင်းတူဝ်လႆႈၶိုၼ်းငၢႆႈငၢႆႈ ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ထတ်းသၢင်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – DVB

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း