Saturday, June 22, 2024

UNODC ဝႃႈ ယႃႈမႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉလႆႈၼမ်သုတ်း ပဵၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ – မိူင်းတႆး

Must read

ၼႂ်းပီ 2023 ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေႊသျႃႊ ၶိုၼ်းတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းလိူဝ်တၢင်ႇပီ တီႉလႆႈထိုင် 190 တၼ်ႊၼႆ UNODC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၼ်တီႉလႆႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တီႉလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆးၼမ်သုတ်း ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉထၢတ်ႈၶႄႊမီႊၶိူဝ်ႊသေ ၶိုၼ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉၼႆ UNODC ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်မေႊၼႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ႁွင်ႈထၢတ်ႈၶႄႊမီႊၶိူဝ်ႊၼႆႉ မီးၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵုမ်းဝႆႉ ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် ထႆး – မၢၼ်ႈ ပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵမ်ႈၼမ် လုၵ်ႉတၢင်း သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း လႅၼ်လိၼ် မၢၼ်ႈ – လၢဝ်း – ထႆးသေ လူင်း မႃးတၢင်းၸၢၼ်း။ ၼႂ်းပီ 2023 လႄႈ 2024 ၼႆႉ ယႃႈမႃႉဢၼ်လူင်းမႃးၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်းလိၼ်သေ ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတီႉလႆႈၼႆႉ မီးၼမ်ႉၼၵ်း တၼ်ႊပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ ဢၼ်ပႆႇလႆႈႁဵတ်းမဵတ်ႉ ၼမ်ႉၼၵ်း မီးမွၵ်ႈ 1 တၼ်ႊ။ ပဵၼ်ဢၼ်တီႈလႆႈၼမ်သုတ်းၼႂ်းပီၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇတေတေႃႉဢဝ်ၵႂႃႇမႃးလႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ ယႃႈမႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈ ၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးလၢႆလၢႆး။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၸုမ်းႁုင်ယႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ လႅၵ်ႈၸႂ်ႉထၢတ်ႈၶႄႊမီႊၶိူဝ်ႊ ဢၼ်ၵႃႈထုၵ်ႇၵႃႈပေႃးသေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်မႃး ၼမ်ၼမ်ၼႆ  UNODC တႅမ်ႈၼႂ်းၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၼၼ်ႉဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း