Saturday, June 22, 2024

ထဝ်ႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ထိုင်ၶႃပုတ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

Must read

ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယုမွၵ်ႈ 50 ပီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ႁိမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထိုင်တီႈၶႃပုတ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ် ဝႃႈၼႆ။   

ဝၼ်းတီႈ 22/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း ဢူးတၢၼ်းဝိၼ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 50 ပီ ၵူၼ်းပွၵ်ႉပတဵင်ႇ တွင်ႇ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင်လႄႈ တူင်ႈၸၢင်ႉ ႁိမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 23 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇတိၼ်ၾၢႆႇသၢႆႉပုတ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ တူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႃႈ ယူတ်းယႃတူဝ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင်ၼၼ့် မီးတပ်ႉမၢၼ်ႈ ၶလယ 23 ။ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း တီႈၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉၵႂႃႇမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၾင်မၢၵ်ႇဝႆႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ၵႂႃႇယဵပ်ႇ ၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၽွင်းၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ် ။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁိမ်းႁွမ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈသီႇပေႃႉၵေႃႈ ၾင်မၢၵ်ႇမႅင်းဝႆႉၼႆ တႅမ်ႈလိၵ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်း ၸူင်လႄႈ တူင်ႈၸၢင်ႉ၊ ထိုင်တီႈ တိၼ်ပုတ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။

ထဝ်ႈၸၢႆး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ
Photo by – ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ/ ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယုမွၵ်ႈ 50 ပီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ

တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်းၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 7 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ယဵပ်းၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ဢွင်ႈတီႈၵႂႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဵတ်းၼႃး။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႃးၽဵဝ်ႇပၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်း တေမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵႂႃႇမႃးထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မေႊၼႆ့ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ႁိမ်းႁူင်း ႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ မၢၼ်ႈမႂ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ တိၼ်ပုတ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း၊ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းယႃတူဝ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း