Friday, March 1, 2024

ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ၸတ်းပၢင်မွပ်ႈၸုမ်ႈၶူး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

Must read

ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း 78 တူၼ်/ ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 21/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ဢၼ်ပိုတ်ႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 8 ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်ႈႁႅၵ်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -
ပၢင်မွပ်ႈၸုမ်ႈၶူး
Photo by – Tai-Sangha University Student’s Association, Bangkok/ ပၢင်မွပ်ႈၸုမ်ႈၶူး

ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၼ်ႇတဝ ၽူႈမၢႆၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶၢဝ်းတၢင်းပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်မႃး 8 ပီ ၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းဝႃႈၸိုင် မီး 6 ပီ။ ဢၼ်ပၼ်ၸုမ်ႈၶူးၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထီႉၼိုင်ႈ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ် လၢၵ်ႇလၢႆးတွၼ်ႈတႃႇၸုမ်းႁဝ်းယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးဢွၵ်ႇမႃး ၾၢင်ႁၢင်ႈပၢင်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၼႆႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်တႄႉတႄႉ ဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈၼႆႉ ၽူႈလႆႈႁပ်ႉ ၸုမ်ႈၶူးယုၵ်ႉယွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ – (Honorary Degrees) မီး 3 ၵေႃႉ၊ Doctor of philosophy (Ph.D) 1 ၵေႃႉ၊ Master of philosophy (MPhil) 2 ၵေႃႉ၊ Master of studies(Mst) 1 ၵေႃႉ၊ M.A 30 ၵေႃႉ ၊ PBS (ဗုဒ္ဓစာပေဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာ) 18 ၵေႃႉ ၊ LIM (ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာ) 13 ၵေႃႉ ၊ B.A 9 ၵေႃႉလႄႈ Diploma 1 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 78 တူၼ်/ ၵေႃႉ။

ၽူႈလႆႈႁပ်ႉ ၸုမ်ႈၶူးယုၵ်ႉယွင်ႈ (Honorary Degrees) 3 ၵေႃႉၼႆႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶူးမေႃလူင် Dr. ဢွင်ႇထုၼ်းတႅတ်ႉ ဢၼ်လုၵ်ႈတီႈတႃႈၵုင်ႈမႃးႁပ်ႉလႄႈ Dr. Peter Skilling ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈမိူင်းၶၼေႊတိူဝ်ႊမႃး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢႆးၶမ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ပၢႆးပိုၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးယုၵ်ႉယွင်ႈ။

ၼႂ်းပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူးၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ပႃႇမွၵ်ႉၶ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး မွပ်ႈ ယိုၼ်ႈပၼ် ၶႅပ်းဝႂ်ၸုမ်ႈၶူး။ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ပၼ်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတ ႁူဝ်ပဝ်ႈ SSBU / Senate ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ၸပ်းၾႆးတဵၼ်းသေ ပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆးၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်း ၾိုၵ်းပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃတႅမ်ႈ၊ မေႃႁေႃးလိၵ်ႈလူင် လႆႈလီလီ၊ ႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း သွၵ်ႈဢဝ်တၢင်းႁူႉၼႂ်းပိတၵၢတ်ႈ၊ ႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ မေႃၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃထမ်း ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းလိၵ်ႈ လူင်ၼၼ်ႉသေ မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းၸွမ်းၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် ၵူႈဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

လိၵ်ႈလူင်ၼႆႉ ပဵၼ်ထမ်းဢၼ်ၶူးမေႃတႆးၶဝ် ဢဝ်ႁႅင်းတူဝ်ၸႂ်သေ တႅမ်ႈၸႂ်ႉတိူဝ်းမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် လိၵ်ႈလူင် ပေႃးတေဢမ်ႇႁူင်ႈႁၢႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ၸင်ႇလႆႈဢဝ်လၢႆးပၢၼ်မႂ်ႇလႄႈ ၽႃသႃလၢႆ ပိူင်သေ ပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း