Monday, May 20, 2024

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ် ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းလီ ထိုင်တီႈလႆႈလူႉတၢႆ

Must read

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တီႉၺွပ်း ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းလီ ၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းသေ ထိုင်တီႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 20/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် 607 ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ တႃႇသေႃး ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း 6 ၵေႃႉသေ ႁွင်ႉဢဝ်လုင်းပႃႉထေး ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းလီ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁွင်ႉၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉ တီႈတပ်ႉၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ လုင်းပႃႉထေး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ လုင်းပႃႉထေး ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းလီ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ မႃးႁွင်ႉမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈမႃးႁွင်ႉ ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉၵႂႃႇလီလီၵူၺ်း။ ထိုင်ၶဝ်မႃးသူင်ႇၶိုၼ်းတီႈႁိူၼ်းၼႆႉ ပေႃးလူႉတၢႆယဝ်ႉ ၶဝ်ဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်လိူတ်ႈ ၶိုၼ်ႈသေ လူႉတၢႆၼႆ ဝႃႇ။ ပေႃးတူၺ်းၸွမ်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၵႃႈႁွႆးပေႃႉထုပ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းမၢၼ်ႉၵႂႃႇမူတ်းဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ထိုင်တီႈပေႃႉ ထုပ်ႉ ၸႅတ်ႈထၢမ်တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ လုင်းပႃႉထေးၼႆႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်း MNDAA ဢဝ်မႃးသူင်ႇပၼ်ၶိုၼ်း တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းလီ ၼႂ်းဝၼ်း တီႈ 20 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လုင်းပႃႉထေးၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈ ၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းလီ ယွၼ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၸူဝ်းယ(အစိုးရ) ၼႆလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ်ၼႄးဝႃႈ မၼ်းၸၢႆး ဢဝ်ၶၢဝ်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆသေ မႃးႁွင်ႉဢဝ် တူဝ်မၼ်းၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ် ထုၵ်ႇပေႃႉထုပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈလူႉတၢႆ ၵႂႃႇၶႃႈ ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လုင်းပႃႉထေး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁွႆးမၢၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈၶႃလူင် လုင်းပႃႉထေး ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းလီ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းၸူးၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း MNDAA ဢမ်ႇလႆႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/12/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႇ MNDAA ႁွင်ႉၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၸေႈဢူတေႃႇထိုင် ၼမ်ႉၸလၢပ်ႈၵႂႃႇ တႃႇတမ်းပိူင်ၽွင်းငမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း – သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ သိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ် 3 လိူၼ် ပၢင်တိုၵ်းပႆႇယဵၼ်။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ လူႉၵွႆၼမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း  ၸွမ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း