Sunday, April 14, 2024

မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸၢႆးယွႆႉ လူႉသဵင်ႈ

Must read

ၸၢႆးယွႆႉ မေႃၵႂၢမ်းတႆး (ႁိုဝ်) မေႃႁုၼ်ႉၼူဝ် ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉသဵင်ႈ ၽွင်းဢႃယု 68 ပီ ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/1/2024 လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ် 2:50 မူင်း ၸၢႆးထုၼ်းသူၺ်ႇ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးယွႆႉ မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ယွၼ်ႉလွင်ႈၸဵပ်းသၢင်ႈၼႂ်းတူဝ် လူၺ်ႈၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူမ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 8 လိူၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈ ၼႆ။

- Subscription -
လုင်းယွႆႉ ဢႃယု 68 ပီ
Photo by – မေႃၵႂၢမ်း ၸၢႆးယွႆႉ လူႉသဵင်ႈ ဝၼ်းတီႈ 23/1/2024

ၼွင်ႉယိင်း ၸၢႆးယွႆႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈ 8 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပီႈဢၢႆႈၶႃႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လူမ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ သေ ဢဝ်ပဵၼ်ဢမ်ႇယူႇလီမႃး။ ဢၼ်ၸဵပ်းႁႅင်းတႄႉ ပဵၼ်တီႈၶႃမၼ်းၸၢႆးဢေႃႈ။ ယူတ်းယႃယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၢႆ ယွၼ်ႉဢႃ ယုယႂ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇတၢင်းၸဵပ်းသေ ၸင်ႇဝႃႈလႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မေႃၵႂၢမ်း ၸၢႆးယွႆႉၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၵေႇၼႃႇသလႄႈ ပႃႈၶႅၼ်ႉ မီးပီႈၼွင်ႉ ႁူမ်ႈတွင်ႉ 4 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းပီႈၼွင်ႉ 4 ၵေႃႉၼႆႉ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ ပႃးၸၢႆးယွႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵိုတ်းဝႆႉ ၼၢင်းသႅင်ၼူၼ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးပီႈၼွင်ႉ ႁူမ်ႈပေႃႈ ဢမ်ႇႁူမ်ႈမႄႈ ထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ။  

ၸၢႆးယွႆႉၼႆႉ ယၢမ်ႈတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းၵူၼ်းႁုၼ်ႉၼူဝ်ၸွမ်း ၼႂ်းၸၢတ်ႈသႅင်းတႆး မၢႆ (1) ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢၼ်လုင်းၼၼ်ႇတ ထီး ဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင်မႃးၼၼ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸင်ႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်းပၢၼ်ႇမႂ်ႇ မႃးႁင်းၶေႃ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပတ်း ပိုၼ်ႉ ႁူႉၸၵ်းၵၼ် ၽဵင်းၵႂၢမ်းမူၼ်ႈၸႂ်ႁုၼ်ႉၼူဝ်မႃး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

“ၽဵင်းၵႂၢမ်းမၼ်းၼႆႉ ၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင်ၵေႃႈ ထွမ်ႇလႆႈ၊ တေႁူႉၸၵ်းမၼ်းၼမ် ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ယူႇတီႈၼႆႈ သေ ယွၼ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းယၢမ်ႈႁူႉၸၵ်း ပၼ်ႁႅင်းမၼ်းၸၢႆးမႃး ၵူႈတီႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်းသေ ႁႂ်ႈမႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈႁူမ်ႈလူႇၸွမ်း ၼႂ်းဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ပီႈဢၢႆႈၶႃႈ ၸၢႆးယွႆႉၼႆႉသေၵမ်း ”- ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ၶပ်ႉမၢႆ ၼႂ်းပၢင်မႃႇသႃႇ ၸၢႆးယွႆႉၼႆႉသမ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 23 ၼႆႉ တေထွမ်ႇလိၵ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ႁိၵ်ႈႁွႆးတႆး မီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24 ။ ဝၼ်းတီႈ 25 သမ်ႉ တေႁႅၼ်းပၢင်သွမ်းပၼ်သေ ဝၼ်းတီႈ 26 တေလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ တီႈႁိူၼ်း ပွၵ်ႉ 4 (တုမ်ႇမူဝ်) ဝဵင်းပၢင်လူင်။

မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးယွႆႉၼႆႉ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၵိုၵ်းၸွမ်း ၼၢင်းဢိင်ႇ မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် 4 ၵေႃႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သိုပ်ႇတႄႇၼႃႈ ႁိူၼ်း ၵိုၵ်းၸွမ်း ၼၢင်းမၢတ်ႈ မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸၢႆးယွႆႉ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ၼမ်တႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – “တႅၼ်းတီႈႁဝ်းလႄႈ၊ ႁၢမ်းသၢမ်ပၢၼ်၊ ပေႃႈ မွင်းလုၵ်ႈ၊ ဢထၢင်ႇဢမ်ႇပေႉတၢင်းၵၢတ်ႈ၊ ၶၢမ်ႈၼမ်ႉဢမ်ႇမီး ၵူၼ်ပွတ်း၊ သူပေၶႆႈၶိုၼ်းၶိူဝ်းမၼ်းလေႃႇ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈၵႂၢမ်းဢၼ်မီး ပ လႄႈ လ” – ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း