Tuesday, June 25, 2024

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းယႆ 300 ပၢႆ

Must read

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းမိူင်းယႆ ဢမ်ႇယွမ်း 300 ၵေႃႉ။

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႇထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ မိူင်းယေႃလႄႈ သႅၼ်ဝီ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းလႄႈ တီႈဝတ်ႉသႅင်မိူင်း ပွၵ်ႉ (3) ၊ ဝတ်ႉသီႇ ရိ မင်ႇၵလႃႇ ၸွမ်သႅင် ပွၵ်ႉ (2) ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမႃးႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈ မိူင်းယႆၼႆႉ တီႈၵျွင်းသႅင်မိူင်း မီး 98 ၵေႃႉ ၼႆႉတႄႉ တိုၵ်ႉပၢႆႈမႃး ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း။ ၼႂ်း 98 ၵေႃႉၼႆႉ တႃႇ 10 ပၢႆ ၵူၼ်းႁူဝ် ပိုၵ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းယဝ်ႉ တေၵိုတ်းမွၵ်ႈ 70-80 ၼႆႉ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ လႄႈ မိူင်းယေႃ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉတႄႉ ၶူဝ်းၼုင်ႈ ၽႃႈႁူမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈ ၵိၼ်ယႅမ်ႉတႄႉ ၵုမ်ႇထူၼ်ႈယူႇ”- ဝႃႈ ၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝတ်ႉသီႇရိ မင်ႇၵလႃႇ ၸွမ်သႅင်ၵေႃႈ မီးၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 20 ၼႆႉတႄႉ ပၢႆႈမႃး တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“ဢၼ်ပၢႆႈမႃးယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ မႃးၶၢတ်ႈယူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးထႅင်ႈတင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈပွၵ်ႉ 3 ၼႆႉ ႁိူၼ်းယေးၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးတဵမ်မူတ်းဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်ႇတီႈထႅင်ႈသေ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶေႃႈမုလ်း တႅတ်ႈတေႃးလႄႈ တင်းမူတ်း တေမီးႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 200 ၼႆႉ ႁူမ်ႈပႃး တီႈဝတ်ႉသႅင်မိူင်း – ဝတ်ႉၸွမ်သႅင်ထႅင်ႈသေ တေမီးတင်းမူတ်း 300 ပၢႆၼႆႉ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 2 ႁဵင် ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တၢင်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်း ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းလႄႈ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း