Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တေပၼ်တၢမ်ႇ လုၵ်ႈသိုၵ်း ဢၼ်ယႃႉၵွင်းမူး တီႈလၢဝ်ႇၵၢႆး

Must read

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ဢၼ်ထုပ်ႉယႃႉၵွင်းမူးတီႈဝဵင်း လၢဝ်ႇၵၢႆးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 8/1/2024 ၼႆႉ မီးဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ (VDO) ဢၼ်သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်တႃမၢတ်ႇ ထုပ်ႉယႃႉၵွင်းမူး ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢင်ႈဝႆႉ တီႈပွႆႉ (ပွိုင့်) 2202 ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇၼႆႉ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းသူဝ်ႊသျႄႊမီႊတီႊယိူဝ်ႊ (Social Media) သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈၵိူဝ်းယမ်သႃႇသၼႃႇၸၢဝ်းပုတ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၸီႉၸမ်ႈသႄႉသွမ်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ – “ လွင်ႈပေႃႉထုပ်ႉယႃႉၵွင်းမူး ဢၼ်ဢမ်ႇမီး လွင်ႈပၼ်ၶေႃႈသင်ႇႁႂ်ႈႁဵတ်းလႄႈ ယူႇ တီႈ သုၼ်ႇတူဝ်ၵေႃႉလဵဝ်သေ ႁဵတ်းၵႂႃႇၵူၺ်း။ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်တၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ၺၢမ်ႉၶုၺ်ႈလႄႈ ၸင်ႇ လႆႈယွမ်းၼွမ်းယႂ်ႇၼမ်။ ယူႇတီႈ တပ်ႉ MNDAA သေ မီးလွင်ႈၼပ်ႉယမ်ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ ၵူႈသႅၼ်းယူႇလႄႈ လွင်ႈ ပၼ်ၶေႃႈပူင် ႁႂ်ႈယႃႉလူႉလႅဝ်ႈ ဢွင်ႇတီႈသႃႇသၼႃႇၼႆႉ တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇမီး။  ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ တေ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈထုပ်ႉယႃႉၵွင်းမူးၼႆႉသေ မီးတၢင်ႇမူႇ/ ၸုမ်း ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီသေ သႄႇသူၼ်းႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ တႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ်ထႅင်ႈလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႈပၢႆး ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဝ်ရူတ်ႉထုၺ် မႃးယႃႉ ပႅတ်ႈ လၵ်းသဝ်ႁိၼ် ၽူႈႁတ်းငၢၼ် ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်မီးမႃးၸဵမ်ပၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း တီႈဢိင်း ၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း