Sunday, April 14, 2024

မိူင်းမိတ်ႈ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁႅင်းထႅင်ႈ

Must read

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ယိုဝ်းၸွႆႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ 2 လင်။

ဝၼ်းတီႈ 9/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽၢႆၶမ်း ဢိူင်ႇလွၵ်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -
ဢွင်ႈတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽၢႆၶမ်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် မႅင်းမီႈ 1 လမ်းလႄႈ ၶိူင်ႈမိၼ် Jetfighter 2 လမ်း မႃးယိုဝ်းၸွႆႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵႄႈၵၢင်ႁိူၼ်းသွင်လင်သေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽၢႆၶမ်း လူႉၵွႆပွင်ႇပဵၼ်ႁူးၵႂႃႇသွင်လင်ၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇထႅင်ႈ တီႈတပ်ႉၸၢင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ယိုတ်းလႆႈ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 5 ၼၼ်ႉ 2 လုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

(ၵွင်းမူးပႃႇရမီႇ ယွၼ်းသူးတဵမ် ၸုမ်ႉမိူင်းသႅင်)
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ (ၵွင်းမူးပႃႇရမီႇ ယွၼ်းသူးတဵမ် ၸုမ်ႉမိူင်းသႅင်)

“ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၾၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈၽၢႆၶမ်းလႄႈ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၽၢႆၶမ်း။ တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈသမ်ႉ မီးဝႆႉၵွင်းမူးၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ (ၵွင်းမူးပႃႇရမီႇ ယွၼ်းသူးတဵမ် ၸုမ်ႉမိူင်းသႅင်) ၶႃႈ။ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ တင်းသွင်ၾၢႆႇတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တီႈၵွင်းမူးပႃႇရမီႇ ယွၼ်းသူးတဵမ် ၸုမ်ႉမိူင်းသႅင်ၼႆႉသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပၵ်းယူႇဝႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 9 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်းသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇထွႆ ဢွၵ်ႇ။ ၵွၼ်ႇထွႆဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇယိုဝ်းၸွႆႈထႅင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၶိုၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈၼိူဝ်လွႆၵွင်းမူးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA, TNLA လႄႈ PDF ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်း မိတ်ႈၼႆႉ တင်းမူတ်း 3 ဢွင်ႈတီႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/1/2024 ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 5 ယိုတ်းလႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈၸၢင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 8 သမ်ႉ ယိုတ်းလႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶွႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း