Sunday, June 16, 2024

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းယႆ တေသူင်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶိုၼ်ႈပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်

Must read

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တေသူင်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃ သွၼ် တႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး။

ဝၼ်းတီႈ 9/1/2024 ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တွၼ်ႈတႃႇမီးမႃးမေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ပၢင်ၵုမ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ
Photo by ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်ၵုမ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်ယ မိူဝ်ႈ 9/1/2024

ၸၢႆးဢွင်ႇမႅတ်ႈ ၽူႈယိပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ႁဝ်းၶႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်တေလႆႈႁၢပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်း တေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၾိုၵ်ႉၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ လႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ –  (1) ၼႆႉ တႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ် တေယူႇတီႈ မုၵ်ႉၸုမ်း ၼႂ်း တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆၼႆႉ တေၵမ်ႉၸွႆႈတေႃႇႁဵၼ်းသုတ်း။ (2) ပေႃးၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ တေလႆႈမႃးႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ် တီႈႁူင်း ႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ တႃႇ 10 ပီ။ (3) ငိုၼ်းၸႂ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်တႄႉ တေယူႇတီႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသေ ၵမ်ႉၸွႆႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႇတေၵႂႃႇၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ပဵၼ်မေႃသွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵေႃတႆး ဝဵင်းၵႃလီႉ တႃႇ 3 ပီၼၼ်ႉ တေမီးတင်းမူတ်း 5 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆး 1 ၵေႃႉလႄႈ ယိင်း 4 ၵေႃႉ။ တေပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သႅၼ်းဢႃယု 18 ပီ ထိုင် 22 ပီ ၵမ်ႈ ၼမ် တိုၵ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။ ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် တေၵမ်ႉပၼ် ငိုၼ်း 2 သႅၼ်ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ
Photo by ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်ၵုမ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်ယ မိူဝ်ႈ 9/1/2024

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၼႆႉ တေၵေႃႇသၢင်ႈ ၼႂ်းဝၢင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ တေဢိင်ၼိူဝ် ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၼႂ်းမိူင်း/ ၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈမႃးသေ တေၵေႃႇသၢင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

“လွင်ႈတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ပီလႂ်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇလႆႈတႅပ်းတတ်း တေလႆႈတူၺ်းငဝ်းလၢႆးငိုၼ်းတွင်းၵွၼ်ႇ။ ပေႃးဝႃႈ မေႃ သွၼ်ၶဝ် လူင်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမႃးယဝ်ႉလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉၸိုင် တိုၼ်းတေလႆႈပိုတ်ႇ။ တေႁဵတ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၽႃလၢႆးဢွၼ်ႇသေ ပိုတ်ႇသွၼ်ၵႂႃႇဝႆႉ”- ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼႆႉ မီးဝႆႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၵေႃႇ သၢင်ႈလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ႁူင်းႁဵၼ်းပေႃးတေၵေႃႇသၢင်ႈ ၸဵဝ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ မုင်ႈမွင်းၸဝ်ႈတႃႇၼ ၼႂ်းမိူင်း/ ၼွၵ်ႈမိူင်း ၵမ်ႉၸွႆႈမႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸဝ်ႈၸေႇတႃႇၼၶဝ် ၶႂ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၼႆႉၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈလႆႈတီႈမၢႆၾူၼ်း ၸၢႆးဢွင်ႇမႅတ်ႈ – 09 676 359 952 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း