Thursday, June 20, 2024

ၸုမ်းသူင်ႁၵ်ႉပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ တေပၼ်ႇၶိုၼ်ႈလွႆတႆးလႅင်း  တႃႇပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼိူဝ်လွႆ

Must read

ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁၵ်ႉပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ၶိုၼ်ႈလွႆတႆးလႅင်း မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 77 ပီတဵမ် ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 31/1/2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းသူၼ်ၸႂ်ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇၶိုၼ်ႈထိုင်လွႆတႆးလႅင်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တႃႇပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 77 ပီတဵမ်သေဢမ်ႇၵႃး တႃႇပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼိူဝ်လွႆ ၼႆလႄႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁွင်ႉပႃး ပီႈၼွင်ႉတႆး လၢႆတီႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ။

- Subscription -

ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ် ၵေႃႉႁၵ်ႉပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသေႈ တီႈၸမ်တီႈၵႆဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွမ်းၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ယိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈၶႃႈ။ပေႃးမီးၵူၼ်းၼမ်ၵေႃႈ တေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီထႅင်ႈၶႃႈဢေႃႈ ။ လႆႈႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈမိူဝ်းပၼ်ႁႅင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၶိုၼ်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2020 ၵေႃႈ လႆႈၸတ်းမႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၊ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ မီး 20 ပၢႆ။ ၵၢၼ်ပၼ်ရူတ်ႉထိပ်ႇၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီ ၶႅမ်ႉလီလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ် ၵေႃႉႁၵ်ႉပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လွင်ႈပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇၼႆ တႃႇပၢႆးယူႇလီၵေႃႈ ၶႅမ်ႉလီဢေႃႈ။ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်း ၵႅၼ်ႇၶႅင် ၊ ပၢႆးဝူၼ်ႉၵေႃႈ တေလီမႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႆ တေလႆႈထူပ်းသၽဝႃႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းသေၼႆ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၸႂ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇမႃးဢေႃႈ။လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈလႄႈ တေဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းတေဢွၵ်ႇပၼ်ရူတ်ႉထိပ်ႇၼႆႉ တေတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 31/1/2024 ထိုင် ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဝၼ်းတီႈ 7/2/2024 ၊ တေလုၵ်ႉတီႈ မႄႈသၢႆ သေ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ  ဝဵင်းပႃႇပဝ်ႉ – ၵဵင်းမႆႇ – မိူင်းပၢႆး -ပၢင်မၢၵ်ႇၽႃ – ပၢင်ၶၢမ်း တေႃႇပေႃးထိုင် လွႆတႆးလႅင်း။

ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ် ၵေႃႉႁၵ်ႉပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးထိုင် ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵေႃႈ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈသေ ပေႃးဝၼ်းတီႈ 8 မႃး တေဢွၼ်ၵၼ်ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈပၼ်ႁႅင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းတွင်းတႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်။ ၼႆႉတႄႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမႃးပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇမႃးၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးၽႂ်မီးၸေႇတၼႃႇ ၼမ်ႉၸႂ် ၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းၵမ်ႉထႅမ်လႆႈယူႇၶႃႈ ယိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆ သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ၊ ထၢမ်လွင်ႈယွႆႈယႅမ်းလႆႈတီႈ ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ် – 0987577080 ၊ ၸၢႆးဢွၼ်ႇ – 0924504672 ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း