Sunday, April 14, 2024

သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ယူႇသဝ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

Must read

သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မႃးသွၼ်ႈၼႂ်းလိၼ်သိုၵ်းဝႃႉ တူင်ႉၼိုင်ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ယူႇသဝ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း – ဝႃႈၼႆ။

Photo WSTV -ႁၢင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈၼမ်ႉတိုၵ်း တီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ တူင်ႉၼိုင်

ဝၼ်းတီႈ 3 တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႃႇႁႂ်ႈလႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ – ၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးပိုင်ႈယူႇသဝ်းတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းဝႂ်ယူႇသဝ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း၊ ရူတ်ႉၵႃး ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ပႃးမႃးၸွမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉၵႃးသေ ၵႂႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ဝႆႉသေၵမ်း – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းဝႃႉတူင်ႉၼိုင်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်လၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈမိူဝ်ႈဝႃး (5/12/2023) ၶႃႈဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းဝႂ်ၵူၼ်းဝႂ်ရူတ်ႉ ဝႂ်ၶပ်းရူတ်ႉ တႃႇယူႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ၼၼ်ႉၸင်ႇတေႁူႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁႃႉၵူၼ်းၶႅၵ်ႇၼၼ်ႉၼႃႇ။ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူႈၵေႃႉလႄႈ ႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉပၼ်တင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း -ၼႆၵမ်းလဵဝ်ဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းလူင်းမႃးတၢင်းၸၢၼ်းမီးၵူႈဝၼ်း။ ဢၼ်မႃးၶၢင်ႉၶမ်ဝႆႉတၢင်းပၢင်သၢင်း ၼမ်ႉတိုၵ်း တၢင်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းဝႃႉ တူင်ႉၼိုင် ၼပ်ႉႁူဝ် မိုၼ်ႇ။ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ တူၺ်းလူပၼ်တီႈယူႇဝႆႉၵေႃႈမီး။

ဝၼ်းတီ 4 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈထိုင်ၼမ်ႉတိုၵ်းထႅင်ႈ 148 ၵေႃႉ။ သိုၵ်းဝႃႈဢဝ်တၢင်ႇရူတ်ႉၵႃးလူင် 3 လမ်းသေသူင်ႇပၼ်ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းယဝ်ႉလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း