Friday, March 1, 2024

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် မၢင်တီႈမၢင်ဝဵင်း လႆႈၵၵ်းသေၶၢႆပၼ်ၵေႃႉဢိတ်းဢွတ်း

Must read

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉတီႈလႂ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၶမ်း လႆႈၵၵ်းသေၶၢႆပၼ်ၵေႃႉဢိတ်းဢိတ်း၊ တမ်းၶၢႆပၼ်ဝၼ်းဝဵၼ်ႉဝၼ်း။

Photo : ႁၢင်ႈပၢမ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

တီႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၊ ပၢင်လူင်၊ ၶူဝ်လမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႃႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈမိူၼ်ၵၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်းထၢတ်ႈသီႇ ၵႃႈၶၼ်သုင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶဝ်ႈထႅဝ်သိုဝ်ႉ။ မၢင်ႁၢၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉမၼ်းထၢတ်ႈသီႇ ၶၢႆပၼ်လႄႈထိုင်တီႈလႆႈ ဝဵၼ်ႉဝၼ်းသေၶၢႆပၼ်။

- Subscription -

တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တီႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၼၼ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ လုၵ်ႈတီႈ ၼိုင်ႈလိတ်ႉ 3200 ပျႃးၶိုၼ်ႈထိုင် 3800 ပျႃး။

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈမီးၼွၵ်ႈဝဵင်းၵူၺ်းၶႃႈၼႃႇ။ ပၢင်တိုၵ်းသမ်ႉပဵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ပိူၼ်ႈၵႃႈလႆႈပိၵ်ႉဝႆႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉဝႃႈဢမ်ႇမီးယဝ်ႉယူဝ်ႉၼႆသေ ႁိမ်ၵၼ်သိုဝ်ႉ ၸူးဢဝ်ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ၶဝ်ၶၢႆပၼ် ၵေႃႉ 2 မိုၼ်ႇၵူၺ်း ဢမ်ႇၶၢႆပၼ်ၼမ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊ တူၼ်ႈတီး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းတႄႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ လုၵ်ႉတီႈ 2600 ပျႃးၶိုၼ်ႈထိုင် 3200 ပျႃး။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5 တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼမ်ႉမၼ်းၶၢတ်ႇ ဢမ်ႇမီးဢၼ်ၶၢႆ။ ၵူၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်။ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း တၢင်းၼွၵ်ႈဝဵင်းမၢင်ႁၢၼ်ႉမီးၶၢႆယူႇ။ ၼႂ်းဝဵင်းတႄႉဢမ်ႇၶၢႆသေတီႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 5 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵႃးၼိုင်ႈလမ်းၶဝ်ၶၢႆပၼ်တႃႇ 5 မိုၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

တႄႇႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃးၼႆႉ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈတႄႇၶၢတ်ႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းမႃး။ ၼႂ်းလိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊမႃႊၼႆႉတႄႉ ထိုင်မႃးၼႂ်းမိူင်းတႆး တီႈမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်။ ပၢႆလိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတတ်းၶၢတ်ႇၾႆးၾႃႉ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈသမ်ႉၶႃႈၶၼ်သုင်လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်။

ငဝ်ႈၶၢဝ်ႇ (ၸၢႆးသႅင်ဢၢႆႈ) – https://burmese.shannews.org/archives/38596

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း