Friday, March 1, 2024

သိုၵ်းယၢင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်းလႆႈဝဵင်းမူင်း

Must read

KNU သိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 4 လိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပိူဝ်ႇၼႆႉ တိုၵ်းယိုတ်းလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းမူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉၵျီး ၸႄႈတွၼ်ႈၺွင်ႇလေးပိၼ်ႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်ႇ ယဝ်ႉလီငၢမ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းယၢင်း KNU

သိုၵ်းယၢင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/12/2023 ဝႃႈ သိုၵ်းယၢင်း KNLA သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းသေၸင်ႇယိုတ်းလႆႈဝဵင်းမူင်း။

- Subscription -

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယႂ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းမူင်း ဢၼ်သိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇယိုတ်းလႆႈၼႆႉတႄႉပဵၼ် ၶမယ 599 ၊ ၶမယ 590 ၊ တပ်ႉပလိၵ်ႈဝဵင်းမူင်း လႄႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းယႂ်ႇတီႈႁိမ်းႁူဝ်ၶူဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၽတူဝ်ႇၸေႃးၵလႄႇၸေး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းယၢင်း KNU လၢတ်ႈဝႃႈ – “တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယိုတ်းလႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၼႂ်းၵၢၼ်သင်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ၽၵ်းတူတႃႇၶိုၼ်ႈၸူးၼေႇပျီႇတေႃႇၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ပဵၼ်ပႃးတပ်ႉဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတၢင်းလႅၼ်လိၼ်ၵေႃႈၸႂ်ႈ ။ ပိူင်လူင်တႄႉ ၶဝ်ယူႇတီႈတပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၸူးဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈလႆႈၼီလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇၶိုၼ်ႈယိုတ်းပႅတ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းမူင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆမၢတ်ႇၼမ်။ ၸိူဝ်းၵိုတ်းၵေႃႈ ဝၢင်းၶိူင်ႈတေႃႇသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မူတ်းယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉၸဵမ်လႂ်လႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင်ယိုတ်းလႆႈဝဵင်းမူင်းယဝ်ႉ သိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 1500 ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇသေတေတႄႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၼႂ်းဝႆးဝႆးၼႆႉ ၶၢဝ်ႇ RFA ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပႆႇႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈသင်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း