Thursday, May 30, 2024

ပၢင်တိုၵ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၼမ်  

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၸွမ်းထႅင်ႈလၢႆလင်။

ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18 သိုၵ်မၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉဢွင်ႇသျႅမ်းသႃႇ 1 လုၵ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆ လိၼ်ၵၢင် 2 လုၵ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈငွၼ်ႈဢိၼ်ႇ 1 လုၵ်ႈ၊ ႁိမ်းဝတ်ႉၵျွင်းတေႃး 2 လုၵ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃး 2 လုၵ်ႈလႄႈ ပွၵ်ႉၵုင်းၵႃးလႃး ၼႂ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈပွၵ်ႉဢွင်ႇသျႅမ်းသႃႇၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင် မႃးတူၵ်း 1 လုၵ်ႈ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇတီႈမႄးရူတ်ႉၵႃးလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃး 2 လုၵ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆထႅင်ႈ။ လိူဝ် ၼၼ်ႉ တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈၼႂ်း ဝၢၼ်ႈလွႆလိၼ်ၵၢင်၊ ဝၢၼ်ႈငွၼ်ႈဢိၼ်ႇ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းတေႃး ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။ တီႈပွၵ်ႉၵုင်းၵႃးလႃးသမ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၽၵ်းတူ ႁူးလႅင်း ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈလူႉၵွႆပႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ၽၵ်းတူႁူးလႅင်း ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၽၵ်းတူႁူးႁႅင်း ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တီႈႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ပွၵ်ႉၵုင်းၵႃးလႃး

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢင်တိုၵ်း တင်းသွင်ၾၢႆႇၼႆႉသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း မႃးပွႆးမၢၵ်ႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ၾူၼ်ၵေႃႈ တူၵ်းႁႅင်း မိူဝ်ႈဝႃးတင်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၾူၼ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇ သဵင်မၢၵ်ႇၵေႃႈမေႃးႁႅင်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် J – Fighter မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်ထႅင်ႈ 2 ႁူၺ်ႇ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ”- ၵူၼ်း ၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3/11/2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်းႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 16 ဝၼ်းၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈပႆႇယဵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 100 လႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ ၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း