Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၸၢႆးမၢဝ်းဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၸေႊလၢၼ့်

Must read

ဝၼ်းတီႈ 8/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၸၢႆးမၢဝ်းဢွၼ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸေႊလၢၼ့် သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ပႃးဝႆ့ 5 ၶေႃႈ။

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်သိုၵ်းတဢၢင်းပွႆႇပၼ်ၸၢႆးမၢဝ်းဢွၼ်ႇ ၸေႊလၢၼ့်

ၼႂ်းၼၼ့် တႅမ်ႈဝႆ့ဝႃႈ ယွၼ့်ပိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6 ၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈဝၼ်းတီႈ 7 ၵမ်းၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းထၢႆႇႁၢင်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ လွင်ႈသိုၵ်းၶဝ် တူင့်ၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ ပဵၼ်လွင်ႈၵိတ်ႇၶႂၢင်လွင်ႈတူင့်ၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၶဝ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈတီ့ၺွပ်းႁွင့်ထၢမ် ႁွင့်တၵ့်ၵူၼ်းထၢႆႇႁၢင်ႈသေ ၸႂ့်လူပ်းပႅတ်ႈႁၢင်ႈထၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်းၼၼ့်တင်းမူတ်း ။

- Subscription -

ၽွင်းတိုၵ့် ထတ်းထၢမ်ၸၢႆးမၢဝ်းဢွၼ်ႇယူႇၼၼ့်- ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP သမ့်ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးပိုတ်းယိုဝ်းၶဝ်ဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထိုင်တီႈ သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူ့တၢႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်လွင်ႈဢူၺ်းလီတေဢမ်ႇလူ့ၼၼ့် ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ။ တႃႇႁႂ်ႈတေသိုပ်ႇပဵၼ်လွင်ႈလီၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၼၼ့် ၸင်ႇလႆႈဢဝ်ၸၢႆးမၢဝ်းဢွၼ်ႇမွပ်ႈသူင်ႇၼႂ်းမိုဝ်း ပေႃႈၾႃ့မႄႈမိူင်း လူၺ်ႈလွတ်ႈၽေးလီငၢမ်းယဝ့်- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးမၢဝ်းဢွၼ်ႇၼႆ့ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတူင့်ၼိုင်ၼႂ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၊ ပဵၼ်ပႃးလုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ။ မၼ်းၸၢႆးၺႃးတီ့ ၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးတီႈဝဵင်းၸေႊလၢၼ့် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်းပၢႆ။ ဝၢႆးလင်မၼ်းၸၢႆးၺႃးတီ့ယဝ့်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈတၢင်ႇတီႈၾဵတ့်သ်ပုၵ့်ႁင်းၽႂ်မၼ်း ႁႂ်ႈ TNLA ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းဝႆးဝႆးႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး။ လိူဝ်ၼၼ့်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁင်းၽႂ်မၼ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်း ဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးမွပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်းမိုဝ်းပေႃႈၾႃ့မႄႈမိူင်း ၊ ႁႂ်ႈဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးသူင်ႇထိုင်ၶိုၼ်းႁေႃၶိုၼ်းႁိူၼ်းလီငၢမ်း ပႃးဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း