Friday, March 1, 2024

UWSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူတ်းၸၼ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉ 2 ၵေႃႉ တူတ်ႈတၢမ်ႇလႅၼ်ငိုၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ 

Must read

မီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၵၢၼ်လႅၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆသေ UWSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းၸၼ်ႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းၸုမ်း 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉတင်းလိၵ်ႈၶႄႇ၊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/10/2023  ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ UWSA ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ – “ 2 ၵေႃႉၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးပၼ်ႁႃၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ် ႁဝ်းလႄႈ တင်းၸိုင်ႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းႁဝ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇပူတ်းၸၼ်ႉထွၼ်တူဝ်ပႅတ်ႈ  ” – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဝႃႉ 2 ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးပူတ်းၸၼ်ႉထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ပဝ်ႉဢၢႆႈပၢၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လူင်ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၵေႃႇၵၢႆႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် UWSA ၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈ ဢၢႆႈႁေႃႉ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလိူၼ်း ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/10/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႉၺွပ်း 2 ၵေႃႉၼႆႉဝႆႉ ၽႂ်တီႉၺွပ်းလႆႈၵေႃႈ  တေမွပ်ႈသူးရၢင်းဝၼ်း တႃႇငိုၼ်းၶႄႇ  1 သႅၼ် ထိုင် 5 သႅၼ် ယႂၼ်ႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ဢူးၺီႇယၢၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလုမ်းၵပ်းသၢၼ်ဝႃႉလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈတေႉၶႃႈဢေႃႈ။ၸွမ်းၼင်ႇ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထႆး ၊ ၶႄႇ ႁူမ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႃႈလိၼ် ၵဝ်ႈၵၢင်ႉၵုမ်းၵမ် ၊ ဝႃႉ ၵုမ်းၵမ် လႄႈ မူႇၸေႊ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 16 ဝၼ်းၵူၺ်း တီႈၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ-ၶႄႇ 4600 ပၢႆ ၼႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း