Friday, February 23, 2024

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း ၼမ်ႉၾူၼ်ၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယွၼ်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉလႆၵႅပ်ႈ ၼမ်ႉလႆလူင်းဢမ်ႇတၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၾူၼ်လူၼ်ႇႁွင်ႈလႆထူမ်ႈ။

ၼမ်ႉထူမ်ႈၵၢတ်ႇလၢႆးၶႃႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉထူမ်ႈၵၢတ်ႇလၢႆးၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ 2/9/2023

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ တီႈၵၢတ်ႇၼႆႉ ၼမ်ႉဢမ်ႇတွၼ်ႉၼွင်း ထူမ်ႈၸိူင်ႉၼႆ။ ၼမ်ႉၾူၼ်ၼႆႉ မၼ်းလႆလူင်းၼႂ်းႁွင်ႈဢမ်ႇတၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဵတ်းၼၼ်သေ ၼမ်ႉၾူၼ်ၼႆႉ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ သေ လႆထူမ်ႈၼႂ်းၵၢတ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်လႆထူမ်ႈမႃးၼႆႉ တေပဵၼ်ၸိူဝ်းဢွင်ႈတီႈၶူင်ႈယၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တင်းလိုၵ်း မၼ်း တေမီးမွၵ်ႈ 1 ၶိုပ်ႈၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 1 ၶိုပ်ႈတႄႉ ၼမ်ႉၼႆႉ လႆထူမ်ႈၼႂ်းသႅင်ႇၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉ။ ၵတ်းၵႃႈ လႄႈ ၼမ်ႉဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈဢေႃႈ။ လွင်ႈလူႉသုမ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇတႄႉ ပႆႇငိၼ်းၽႂ်ဝႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၼႂ်းပွၵ်ႉလၢႆးꧠႃႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းၵိဝ်ႇပွၵ်ႉယွမ်ႇ တီႈဝဵင်းလႆၢးၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ 2/9/2023

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉသေ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းတီႈၶူင်ႈယၢၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼွင်းထူမ်ႈၼမ် မိူၼ်ၵၼ်။

“ၾူၼ်ၼႆႉ မၼ်းတူၵ်းႁႅင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ တူၵ်းႁိုင် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁိူတ်ႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပွၵ်ႉ 2 ၾၢႆႇႁွင်ႇၵၢတ်ႇ လႄႈ ပွၵ်ႉ 3 ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထူမ်ႈၼမ်။ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၶူင်ႈယၢၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ မၢင်ႁိူၼ်း ၼမ်ႉၾူၼ်ၼႆႉ လႆ ထူမ်ႈၽႅဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၼမ်ဢေႃႈ တေႃႈလဵဝ် ၾူၼ်တိုၵ်ႉတူၵ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်တူၵ်းႁႅင်းသုတ်းတႄႉ မိူဝ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼႆႉၶႃႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းတႄႉ ပႆႇႁူႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းပွၵ်ႉလၢႆးꧠႃႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းၵိဝ်ႇပွၵ်ႉယွမ်ႇ တီႈဝဵင်းလႆၢးၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ 2/9/2023

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မၢင်တီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇတပ်ႉ တၢင်းၵႂႃႇဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇႁၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းသေ လႆႈလၢမ်းပႆၶၢမ်ႈၵႂႃႇမႃးၵၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တူင်ႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈဝႆႉ တင်းၼမ် ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း