Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၼွင် – လၢႆးၶႃႈ ၶၼ်ၽႂ်း

Must read

သဵၼ်ႈတၢင်း လၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၼွင် ပႆႇပိုတ်ႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၸဝ်ႈလႅင်းၵႃး – ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ – ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸဵဝ်းပိုတ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ ၶၼ်ၽႂ်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉတၢင်း ၵေးသီး - မိူင်းၼွင် - လၢႆးၶႃႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႈတၢင်းၽႄ မိူင်းၼွင် – လၢႆးၶႃႈ – ၵေးသီး (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6/8/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸၵၶ 2 မိူင်းၼွင် ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၼွင် – လၢႆးၶႃႈ တီႈ တၢင်းၽႄ ၵေးသီး – မိူင်းၼွင် – လၢႆးၶႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးႁိုင် ၸမ် လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း ယွၼ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇႁႅင်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပႆႇပိုတ်ႇ တိုၵ်ႉပိၵ်ႇဝႆႉယူႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းတႄႉဢေႃႈ။ တၼ်ႇႁေႃးၵႃး 1-2 မူင်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁေႃႈ 3-4 ၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ လုၵ်ႉလၢႆးၶႃႈ ၵႂႃႇမိူင်းသူႈ။ ပေႃးလုၵ်ႉမိူင်းသူႈ ၵႂႃႇတူၼ်ႈတီးသမ်ႉ လႆႈၵႂႃႇသဵၼ်ႈတၢင်းၵူတ်ႉ တၢင်းငွၵ်းႁႅင်း။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵင်ႈၶၢဝ်း ယၢမ်းၼမ်။ ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉသဵင်ႈၼမ်၊ ၵႃႈရူတ်ႉၵႃးၵေႃႈ လႆႈပၼ်တိူဝ်းၼမ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းလၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၼွင် – ၵေးသီး – မိူင်းသူႈ ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပိုတ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ ပၼ်ၶၼ်ၽႂ်း ယွၼ်ႉတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႃႇၵႂႃႇမႃး ၵႃႉၶၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သင်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေၵႂႃႇၵႃလီႉၸိုင် တေလုၵ်ႉလၢႆးၶႃႈ ၵႂႃႇမိူင်းၼွင် – မိူင်း ၸၢင်သေ ၵႂႃႇဝၼ်းမႃးဝၼ်းလႆႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈႁဝ်း။ ပေႃးၵႂႃႇတၢင်း ပၢင်လူင် – လွႆလႅမ် – ၼမ်ႉၸၢင် – ၶူဝ်လမ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ  မၼ်းဢမ်ႇမႃးၶိုၼ်းလႆႈယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်းမၼ်းသဵၼ်ႈၼၼ်ႉ တေယၢဝ်းပႅတ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပဵၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်းၵေႃႈ မိူၼ်ၼၼ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးပီႈၼွင်ႉမိူင်းသူႈၶဝ် လႆႈတႆႇသဵၼ်ႈလၢႆးၶႃႈ – တူၼ်ႈတီးၼႆ သဵၼ်ႈ တၢင်းမၼ်းတေသိုဝ်ႈ။ ပေႃးပၢတ်ႈၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၸိင်း – ၶူဝ်လမ်ၼႆ မၼ်းတေၵူတ်ႇႁႅင်းၼႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶဝ်ပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းဝႆးဝႆးၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်း လၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၼွင်- မိူင်းသူႈၼႆႉ တေယၢၼ်ၵႆၵၼ် 81 လၵ်း တေၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်မွၵ်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမူင်း။ သင်ဝႃႈ လုၵ်ႉလၢႆးၶႃႈ ၵႂႃႇမိူင်းၵိုင် – ၵေးသီး – မိူင်းၼွင် – မိူင်းသူႈၸိုင် သဵၼ်ႈတၢင်းတေၵူတ်ႉ တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 – 6 ၸူဝ်ႈမူင်း။ သင်ဝႃႈ လုၵ်ႉလၢႆးၶႃႈ ၵႂႃႇတၢင်းပၢင်လူင် – လွႆလႅမ် – ၼမ်ႉၸၢင် – ၶူဝ်လမ် – မိူင်းသူႈ ၼၼ်ႉသမ်ႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းၵႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းၶၢႆးၽၵ်းၼၢမ် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွၵ်ႉ လႄႈ တီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ တီႉလႆႈတူဝ်လိပ်း 2 ၵေႃႉ၊ ၵွင်ႈ 2 လဝ်းလႄႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ။ ၾၢႆႇ SSPP သမ်ႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7/8/2023 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းထိုင် 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပိုတ်ႇ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်ပႆႇပိုတ်ႇ ပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးလႃးလႃး ပိူင်ၶဝ် ၼၼ်ႉ။ သိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ် တေပႂ်ႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ပေႃးလုၵ်ႉပၢင်လူင်မႃး တီႈၵဵၵ်ႉၵုင်းၼမ်ႉတွင်းၼၼ်ႉၶႃႈ ။ ပေႃးလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်း ၼွင်မႃး တေပဵၼ်တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉတဵင်း ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်းၼၼ်ႉၶႃႈ။ ပေႃးလုၵ်ႉမိူင်းၵိုင်မႃး တေပဵၼ်တီႈတပ်ႉ 64 လႄႈ 515 ၼၼ်ႉ ၶႃႈ။ ၶဝ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇၵႂႃႇမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:19 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 573 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၵၢင်ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ် လမ်းၼိုင်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1 ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း