Sunday, October 1, 2023

ၶႄႇပၼ်ႁႅင်းဢီး ႁႂ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း NSPNC တီႈမိူင်းလႃး

Must read

ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပၼ်ႁႅင်းဢီး ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ႁႂ်ႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း NSPNC တီႈမိူင်းလႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵမ်းႁႅၵ်ႈ ။

Photo :ႁၢင်ႈ – ဢူးထဵင်ႇလိၼ်း (လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း) ဢူးၵျီႇမျိၼ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်း NDAA ၶဝ် ပႂ်ႉႁပ်ႉတူဝ်တႅၼ်းမိူင်းၶႄႇလႄႈ ၽူႈၼမ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ၊ ဢိၵ်ႇတူဝ်တႅၼ်းၾၢႆႇ NSPNC သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 3/6/2023 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ တပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း TNLA ၊ တပ်ႉသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ AA  တႄႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈၽွမ့်ႁူမ်ႈလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ NSPNC ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တီႈမိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။

- Subscription -

တႃႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တေယဝ့်တူဝ်ႈလီငၢမ်းၼၼ့် ၽွင်းတၢင် ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸႄႈမိူင်းယူႊၼၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မိသ်ႊတႃႇ ၵေႃ့ပဝ်း တေႁဵတ်းၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းၶႄႇသေ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းသေ တေၸတ်းႁဵတ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၼႆယဝ့်။

ႁၢင်ႈ -Mongla TV-မိတ်ႉသ်တိူဝ်ႊ ၵေႃႉပဝ်း တူဝ်တႅၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ငမ်းယဵၼ်တီႈမိူင်းလႃး

ဢူးယႄးထုၼ်း ၽူႈထတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်မိူင်း လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ – “ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇႁတ်းလိူဝ်ၵႂၢမ်းၶႄႇ ၶဝ်ဢမ်ႇႁတ်းၶတ်းၵၼ်တင်း ၶႄႇ ။ ၶႄႇၼႆႉ ၸၢင်ႈပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶၶဝ်ဢေႃႈ ။ပေႃးၶႄႇ တိုၵ်းသူၼ်းသင်ၵေႃႈ ၶဝ်တိုၼ်းႁဵတ်းၸွမ်းမူတ်းယဝ်ႉ။ ၶဝ်ဢမ်ႇႁတ်းထဵင်။ ၵွပ်ႈၶဝ်လႆႈ တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇ တီႈၶႄႇဝႆႉလူး ” – ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ် ၽူႈၼမ်း NSPNC ဢၼ်ပဵၼ် ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ ၸွမ်သိုၵ်း ၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူးလႄႈ ၸွမ်သိုၵ်း ဝိၼ်းပူဝ်ႇသျဵင်ႇ ၶဝ်မႃးႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း။ တၢင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႄႉ ပဵၼ်ၽႂ်ၼမ်းၵႂႃႇဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်မၢတ့်ၶျ်ၼႆ့ၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃ့ UWSA ၊ မိူင်းလႃး NDAA ၊ သိုၵ်းတႆး SSPP ၊ သိုၵ်းၶၢင် KIO ၊ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA ၶဝ် ႁူပ့်ထူပ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း ထုင့်လိၼ်ဝႃ့  ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း။

 ဝၢႆးၼၼ့် ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ ၽူႈတၢင်တူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ မိသ်ႇတႃႇ တဵင့်သျီႇၵျႅၼ်ႊ ႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၵူႊမင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ့်။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ့် တင်းသၢမ်ၸုမ်းၼႆ့ ပဵၼ်ၸုမ်း ၵမ့်ၸွႆႈပၼ် တပ့်ၸုမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့် PDF ဝႆ့လႄႈ လွင်ႈၼႆ့ၵေႃႈ ၸၢင်ႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်းပႃးယူႇၼႆ ထတ်းသင်ႈဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း