Saturday, May 18, 2024

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ လွင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆ  

Must read

သိုၵ်း KIA တင်း ABSDF ႁူမ်ႈၵၼ် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 1 ႁိူၼ်းလႂ် တေလႆႈသႂၢင်းပၼ် 30,000 ပျႃး။

ပၢႆႉဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး
ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/5/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်ၶၢင် KIA တင်း သိုၵ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ABSDF ႁွင်ႉပူႇၵႄႇ ပူႇႁဵင် ပွတ်းထုင်ႉမိူင်းလူင် ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁႂ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ(ၵဵပ်းငိုၼ်း) ပၼ် 1 ႁိူၼ်းလႂ် 30,000 ပျႃး တႃႇ 7 ဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ႁွင်ႉပူႇၵႄႇပူႇၵၢင်ႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈမိူင်းပၢႆသေ ႁႂ်ႈ ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၼ်ၶဝ် 1 ႁိူၼ်း 3 မိုၼ်ႇပျႃး။ သိုၵ်းၶၢင် ဢၼ်ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 ၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈမၼ်း ႁွင်ႉဝႃႈ “ၵၢမ်ႇသျွင်ႇ” ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/6/2023 ႁႂ်ႈလႆႈသႂၢင်းပၼ် ႁႂ်ႈယဝ်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်တေလႆႈ သၢင်းပၼ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ တင်းမူတ်းတေမီး 7 ဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းလူင်၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၺွင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းပၢႆ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ႁႅၵ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇထွၵ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးဝီးလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးယၢဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/5/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇပၢင်ႇလ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင် မၢၵ်ႇ မိုဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈၸႃႇၸီႇႁွင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၸႃႇၸီႇၸၢၼ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈပႃႇတဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁႂ်ႈဢဝ်ထူဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်ႇမႆႉမၼ်းၶဝ် တႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉတပ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းပၼ်မႆႉသိၵ်ႈႁူဝ်ႉတပ်ႉၶဝ် ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် 800 သိၵ်ႈ၊ မႆႉဢၼ်တေမႃးလွမ်ႉပၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်မႆႉၸိင် မႆႉတႄႉ သိုၵ်းၶဝ် ၽၼ်းဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ ၶၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထူဝ်ႈ ၵႂႃႇတၢင်ႇပၼ်ၶဝ်သေ လွမ်ႉပၼ်ၶဝ် ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၢႆလၢတ်ႈဝႆႉ တီႈပူႇၵၢင်ႉ (ပူႇႁဵင်) ဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်းဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း တႄႇဢဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးလူင် ၾၢႆႇႁွင်ႇတၢင်းၵႃး တႄႇဢဝ်ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ထိုင်မူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇတူၺ်းၸူးၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း