Saturday, June 22, 2024

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တိုၵ်းသူၼ်း ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆး ႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

Must read

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ၶိူဝ်းယႂ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် သိုပ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပႃးၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆး ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း
Photo by – ၸၢႆးတၢၼ်းထုၼ်း/ ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လွင်းလႄႈ မိူင်းယၢင်းလႅင်

ၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 မႃးၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸွႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်တီႈၸမ်တီႈၵႆ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈၸွႆႈထႅမ်မႃးတႃႇ ၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တၢင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ၊ ပၢင်လွင်း၊ မိူင်းပဵင်း ဝဵင်းႁူဝ်ပူဝ်၊ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။

- Subscription -

ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈလႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယူႇတီႈ ႁဝ်းၶႃႈသေ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆးႁဝ်းၶဝ်ပႃး၊ ဢဝ်ၵႃႈဢဵၼ်ၵႃႈႁႅင်း တီႈလႆႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းမႃးၼၼ်ႉသေ သင်ပဵၼ်လႆႈ တႃႇပုၼ်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆၸိုင် ယိုင်ႈၶႅၼ်းတိူဝ်းလီ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉသေ မႃးသေႃႉယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းမိူင်းတႆး။ ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵူတ်ႇထတ်းၵူႈၾၢႆႇၵူႈတၢင်းသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ႁိုင်ၼၢၼ်းယဝ်ႉလႄႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ပၢင်လွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇလွင်ႈယူတ်းယႃ ပၢႆးယူႇလီႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆး ႁႅင်း 3 ႁႅင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉတီႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တႃႇငိုၼ်း 60 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်း တၢင်ႇၸုမ်းၵေႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်မႃးၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉ လၢႆမူႇၸုမ်း။

ဝၼ်းတီႈ 27/4/2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သေ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇ တႃႇငိုၼ်း 40 သႅၼ်ပၢႆ။ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈလူင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တၢင်းဝဵင်းပၢင်လွင်းလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် တႃႇငိုၼ်း 37 သႅၼ်ပျႃး။

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၼႆႉ တႅပ်းတတ်းပုတ်းၶၢတ်ႇ ဢမ်ႇသိုပ်ႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွင်းငမ်းမိူင်းလႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉပႅတ်ႈ ပႃႇတီႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/3/2023 ပူၼ်ႉမႃး။

ထိုင်မႃးၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇပူတ်းပၢႆႉပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ပႅတ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မိူင်း သၢတ်ႇ၊ မိူင်းတူၼ်၊ ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ လွႆလႅမ်လႄႈ မိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပႃႇတီႇယႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႆႉပႃႇတီႇၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈပီ 1990 ၼၼ်ႉ လႆႈဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ။ ပီ 2015 ဢွင်ႇပေႉ ထိ 2 ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်ႉပိုၼ်ႉ။ ပီ 2020 သမ်ႉ ဢွင်ႇပေႉ ထိ 3 ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း