Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈၽၢတ်ႇဝၢၼ်ႈယၢၼ်ႁိူၼ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိမ်းၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၶဝ်ႈသူၼ်ဢဝ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းလူင်းလိၼ်။

သင်ၶၸဝ်ႈ သူႇၸႂ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး
Photo by – သင်ၶၸဝ်ႈ/ သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လူင်းသူႇၸႂ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/4/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ် ၵၼ် ပၢႆႈ ၶဝ်ႈဝဵင်း မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝတ်ႉႁေႃၶမ်း၊ ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၶမ်း၊ ဝတ်ႉဝႃႇသူဝ်ႇ၊ ဝတ်ႉၸလၢႆးၶုမ်ႇလႄႈ ၸွမ်း ႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ် မၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 500 ယွၼ်ႉသိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သင်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုင် ထႅင်ႈတႄႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တေၸၢင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၵိူဝ်၊ ၽွင်ဝၢၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ ၽၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၵႆသေ မႃးၸွႆႈတႄႉ ပႆႇမီး။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ယွၼ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵေႃႈ ၸမ်ၼႃႇယဝ်ႉ ပီၼႆႉ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းဢၼ်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇထွႆ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈမိူဝ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ပီၼႆႉ တႃႇပီၼႃႈတႄႉ တေယၢပ်ႇၵိၼ်းဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၢင်း၊ ဢိူင်ႇ ႁၢႆးသႅင်၊ ဢိူင်ႇၼွင်ၵေႃႈ၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသၢင်းလႄႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸေႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“သိုၵ်းသမ်ႉ ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ပေႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃး ပေႃးလႆႈၶဝ်ႈမိူဝ်းသေ တႃႇတေဢွၵ်ႇမႃး ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းယၢပ်ႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈတိုၵ်ႉတႅၵ်ႇယူႇ တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးပွႆးတင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသၢင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၵူႈဝၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၼမ်လႄႈဢေႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵွၵ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၸိၸေႃႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ။ လွင်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇတႄႉ ပႆႇငိၼ်းဝႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵွၵ်ႇၼႆႉ မီးၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသၢင်း တေယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 7 လၵ်း။ ဝၢၼ်ႈၸိၸေႃႉသမ်ႉ ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးပွႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ယၢၼ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မွၵ်ႈ 15 လၵ်း။  

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇပူင်သွၼ် တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆး ၶႃႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၵိုတ်းပႅတ်ႈ 13 ပၢင်၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 360 ပၢႆ လႆႈႁၢမ်းၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း