Saturday, May 25, 2024

ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၺႃးၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်း

Must read

ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ပွၵ်ႉ 4 ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၺႃးၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/3/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ် 2 မူင်း။

ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၽူႈလၵ်ႉၼၼ်ႉ တၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးၵမ်းလႂ် ဢမ်ႇတၼ်း ႁူႉ။ ၵူၼ်းႁိူၼ်းႁဝ်းသမ်ႉ ယူႇတႂ်ႈလၢင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇၼိူဝ်ႁိူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ၼိူဝ်ႁိူၼ်းႁဝ်း သမ်ႉမီးသွင်ႁွင်ႈၼွၼ်း။ ၽူႈလၵ်ႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းမႄႈႁဝ်း။မၼ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ မႄႈႁဝ်းမီးႁိူၼ်းၼၼ်ႉၵႂႃႈ ။ မႄႈႁဝ်းၵေႃႈ ငိၼ်းသဵင်မၼ်းမေႃး ၶွၵ်ႈၶွၵ်ႈၶႅၵ်ႈၶႅၵ်ႈၼၼ်ႉႁေ ထၢင်ႇဝႃႈ ပေႃႈႁဝ်းၶဝ်လုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် ၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃ။ၽိူဝ်ႇလုၵ်ႉတူၺ်း  ပဵၼ်ၵူၼ်းလၵ်ႉ။ ၼႂ်းမိုဝ်းၵေႃႈ ယိပ်းမိတ်ႈဝႆႉႁေ ယႃႇပေမေႃး ၼႆႁင်းမႄႈႁဝ်း။မႄႈႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းႁွင်ႉႁတ်းသႅၼ်ႇသင်သေ ၵူဝ်မၼ်းႁဵတ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃ။မၼ်းၵေႃႈ ၸၵ်ႉဢဝ်ထူင်ႁူၺ်ႇၼိုင်ႈသေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇဢေႃႈ။ၵူၺ်းၼႃႇ ပႃးၵႂႃႇ ဢႅပ်ႇၾူၼ်းပဝ်ႇၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ” -ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉမႃး ပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်းၵေႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၵေႃႈ သိုပ်ႇပဵၼ်မႃးၶိုၼ်း။ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ်မႃးၸွမ်း။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ပၢင်လွင်းသမ်ႉၶိုၼ်းႁဵတ်း ထႅင်ႈ တၢင်းတူၵ်းဝဵင်းပုၼ်ႉဢေႃႈ ။ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵေႃႈ လိူင်ႇမႃးၼႃႇယဝ်ႉ ႁတ်းၵေႃႈၶဝ်ႁတ်းၼႃႇ။ၶဝ်ၼႆႉ တေမီးဝႆႉပဵၼ်ၸုမ်းၼေႈ။ၶဝ်ပေႃး ပၵ်းတႃတူၺ်းႁဝ်းဝႆႉယူႇတႃႇသေ ယဝ်ႉၵႂႃႈၼၼ်ႉ။ပေႃးမိူၼ် ပွၵ်ႉ 4 ၼႆႉၼႆ ၵမ်းၵမ်းၺႃးၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈႁိူၼ်းဢေႃႈ လီမႆႈၸႂ်ၼႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းလိူၼ်သၢမ်လိူၼ်သီႇ မိူင်းတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းပွႆးလၢမ်းလိူင်ႇၼမ် မၢင်ႁိူၼ်းမၢင်ယေး ၵႂႃႇပွႆးထိုင်တီႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပႂ်ႉလူလွမ်လႄႈ ထုၵ်ႇၸႂ်ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၶဝ်ဝႆႉ။ မၢင်ႁေႃမၢင်ႁိူၼ်းၵေႃႈ မီးၸဝ်ႈၶွင်ပႂ်ႉယူႇသေတႃႉ ၺႃးၵူၼ်းလၵ်ႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ထိုင် လုၵ်းၼွၼ်းၵေႃႈမီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း