Thursday, April 18, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈပႆႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ/ႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇပႆႇႁတ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ဝႃႈၼႆ။

Photo : ႁၢင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17-18/3/2023 မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၶုမ်ႇၸူင်၊ ဝၢၼ်ႈၽႃပလၢင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆငိုၼ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးယႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ယင်း တိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ်ယူႇ ပႆႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇႁတ်းၵႂႃႇဢႅဝ်ႇထိူၼ်ႇၵၼ် မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်ၶဝ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ၶဝ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈၼႄႁဝ်း ၸွင်ႇၶဝ်ၵၢင်ဝႆႉ ဢမ်ႇၵၢင်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉလႄႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ တႅပ်းမႆႉတႃႇႁဵတ်း သုမ်ႉထဵင် ႁဵတ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ႁႃၼေႃႇ ႁႃႁဵပ်းၸိုင် ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းသူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၵ်ႇမႅင်းတူၵ်းသႂ်ႇဝႆႉ သွင်လုၵ်ႈ ပႆႇတႅၵ်ႇ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ယိုဝ်းမႃးတူၵ်းဝႆႉ တႄႉ ပႆႇႁူႉ။

“မၢၵ်ႇၼႆႉ ၶဝ်ပွႆႇမႃးသေ တူၵ်းဝႆႉၼႂ်းသူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပႆႇတႅၵ်ႇမီး 2 လုၵ်ႈ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တေယၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၶိုင်းလၵ်းပၢႆ။ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။ ပႆႇမီးၽႂ်ႁတ်းၵႂႃႇဢဝ်၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ပႆႇမႃးတူၺ်းၶႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ မႆႈၸႂ်ဝႆႉ ၵူဝ်သိုၵ်းမႃးထင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ၵူဝ်ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉ ပွင်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/3/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်းမူင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ လၢႆမူႇဝၢၼ်ႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေးၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

“ႁဝ်းၶႃႈ ပွၵ်ႈမႃးသေ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် 2 ဝၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈမၼ်ႈၸႂ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းငၢၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၶႃႈ ဢွင်ႈတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယူႇၼႆႉ ပဵၼ်ဝႆႉ လၢႆမူႇလၢႆးၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူဝ်ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၸိူင်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉပွင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢႆၸုမ်း တူင်ႉၼႆဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA  ၊ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA  လႄႈ သိုၵ်း SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း