Tuesday, May 21, 2024

SHRF ၸီႉၸမ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယွမ်းႁပ်ႉ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လွင်ႈၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်ၶိူင်ႈမိၼ် တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လွင်ႈၼႆႉ SHRF တုၵ်း ယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွမ်းႁပ်ႉဢဝ်တၢင်းၽိတ်း တင်းမူတ်း။

Villagers-sheltering-at-Ho-Kho-temple
Photo by – SHRF/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/2/2023 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႇငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 502 တင်း 505 ဝၢႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၸွမ်း PDF မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင် ၶၢၼ် ဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး တီႉၵႂႃႇ ၽူႈၸၢႆး 7 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢပ်ႈ ၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း PDF ယဝ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈလူႉတၢႆ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SHRF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လွင်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းတူၵ်းသႂ်ႇ ဝတ်ႉ /ၵျွင်းလႄႈ ဢွင်ႈတီႈၵိူဝ်းယမ် ပႃးၸဵမ်ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယူႇသဝ်းၼႆႉ မၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ပိူင်သိုၵ်း ဢမ်ႇဝႃႈပိူင်လုမ်ႈ ၾႃႉႁိုဝ် ပိူင်ၼႂ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်း ပူၼ်ႉပႅၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ႁဝ်းၶႃႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယွမ်းႁပ်ႉဢဝ်တၢင်းၽိတ်း လၢႆး ႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉလႄႈ သၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း လွင်ႈလူႉၵွႆ လူႉသုမ်း ယွၼ်ႉတၢင်းႁဵတ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶိုၼ်းမူတ်းမူတ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽူႈၸၢႆး 7 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 ၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢၢႆႈၸၢႆး ဢႃယု 24 ပီ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ။ ယဝ်ႉၵေႃႈတႃႇ 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႅတ်ႈထၢမ် ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈ ႁႅင်းၶႃၸႂ်။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12 ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း။ ၽူႈၸၢႆး 7 ၵေႃႉၼႆႉ တေမီးဢႃယု 18 – 35 ပီ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ သႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးဢွင်ႇတဵင်း ဢႃယု 23 ပီ လူႉတၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 550 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေး သိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉႁူဝ်ၶူဝ် ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 14 ၼႆႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း။ မိူဝ်ႈၽွင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢႆႈၽေးယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉၶူဝ်းႁိူၼ်း ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထႅင်ႈတင်းၼမ်။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပၢႆလွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေၵေႃႉၵေႃႉ ၸွႆႈထႅမ် PDF ၸိုင် တေဢဝ်ၾႆး ၽဝ်ပႅတ်ႈတင်းဝၢၼ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သင်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢမ်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၸိုင် တေၽဝ်ပႅတ်ႈတင်းဝၢၼ်ႈ ၼႆထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ယူႇတီႈ SHRF ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း