Friday, July 19, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆးတိုၵ်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉသေတႃႉ တိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ယွၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉႁွၼ်ႈထဝ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉႁူဝ်ၶူဝ် ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ဝၼ်းတီႈ 14/2/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝတ်ႉႁူဝ်ၶူဝ် ဢိူင်ႇ ႁူဝ်ၶူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 500 ပၢႆ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်း ။ တၢင်းဝၢၼ်ႈသမ်ႉ ၸုမ်း PDF တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းပႆႇထွႆ တိုၵ်ႉႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇယူႇလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၵေႃႈယင်းပႆႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်မိူဝ်းယဝ်ႉ တင်းမိူဝ်းတင်းၵူဝ် ၶႃႈ။ သိုၵ်း မၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇထွႆ တိုၵ်ႉႁွၼ်ႈထဝ်ႇၵႂႃႇမႃးၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈယူႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း PDF, KIA, TNLA ၶဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉမူၵ်း ယူႇ ဝႆႉၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇတူၺ်းသေ ပႂ်ႉထွမ်ႇတူၺ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇၵေႃႈ ပႆႇ မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ်သင် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်း။ သင်ပဵၼ်လႆႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ထွၼ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တင်းမူတ်းဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၼႆႉ ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉၵေႃႈ ပိူင် ၼိုင်ႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိူင်ႈၼိုင်ႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်း။ ၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႈၼမ် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်းၼႆႉ တေႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(ၶဝ်ႈၶႄႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၶႃး၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းဢွႆႈ၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိဝ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵလႃးၵွႆး ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ႁႅင်းၶိူင်ႈမိၼ် လေႃႇတိုၵ်းၸွႆႈ ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း တၢင်းၾၢႆႇ PDF သမ်ႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းႁူမ်ႈၸွႆႈ တင်းၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လၢတ်ႈ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၾၢႆႇ PDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 ၼၼ်ႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 25 ၵေႃႉ၊ PDF 2 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယိုတ်းလႆႈမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈတင်းၼမ်။

ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၵျွင်းသုင်းသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် လူႉၵွႆလင် ၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈသူၼ်ဢွႆႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းမႅင်း (ယႅၵ်ႇတႃႇၼတဵင်ႇၵီႇ) လူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 15 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း