Thursday, May 30, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႉပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတၢင်ႇမၢႆၾၢင်တႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တၢင်ႇမၢႆၾၢင်တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 60 ဝၼ်း။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/1/2023 ၾၢႆႇ UEC ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တၢင်ႇမၢႆၾၢင်တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 60 ဝၼ်း။

- Subscription -
လိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတၢင်ႇမၢႆၾၢင် ၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ့် ပႃးဝႆ့ဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ့်တၢင်ႇမၢႆၾၢင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆ့ၵႂႃႇ ၸဵမ်ပႃႇတီႇၵဝ်ႇ လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇ ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇတၢင်ႇလဝ်ႈ တီႈလုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

မၢႆမီႈတႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဢွၵ်ႇဝႆ့ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/1/2023 ၼၼ့် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၸိူဝ်းၼၼ့် ႁႂ်ႈတၢင်ႇမၢႆၾၢင် ၶိုတ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၸုမ်းလႂ် ၶႂ်ႈသိုပ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ မႃးတၢင်ႇလဝ်ႈတီႈလုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ မၢႆလုမ်း 22 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း