Thursday, June 20, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ် – လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ 1/2/2023 ပဵၼ်ဝၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼႃႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆး။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ
Photo by – Khaosod/ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ဢၼ်ယူႇဝႆႉတီႈ ဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်တင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼႃႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇယွမ်းႁဵင်ၶႃႈ။ သၢၼ်ၶတ်းႁႂ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸဵဝ်းတူၵ်းသုမ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႈၼႃႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႈၼမ် တေယိပ်းႁၢင်ႈတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ဝႆႉသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸဵဝ်းပွႆႇပၼ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ယုၵ်ႉမိုဝ်းသၢမ်ၼိဝ်ႉ၊ မတ်ႉမၢႆလႅင် တီႈၵွၵ်းႁူဝ်သေ သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ တႃႇလႆႈသုၼ်ႇၽဵင်ႇပဵင်း ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊလႄႈ ႁႂ်ႈဢႃႇ ၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸဵဝ်းတူၵ်းသုမ်းၵူၼ်ႇပင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၼႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ဝဵင်း ၵဵင်းမႆႇ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းလူင် တႃႈၵုင်ႈ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်း Silent Strike ဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ်၊ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ။

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 2,940 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်းယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ 17,572 ၵေႃႉယဝ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ AAPP ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း